Upphandlingslicens

Bli licensierad upphandlare på 8 dagar

Silfs populära Upphandlingslicens ger dig de verktyg och tekniker du behöver för att genomföra bra och hållbara upphandlingar.

Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för bl.a leverantörsbedömningar.

Upphandlingslicensen består av fyra delkurser: 

Delkurs: LOU i praktiken (3 dagar) alternativt LUF i praktiken (3 dagar)
Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)
Delkurs: Inköpsekonomi (2 dagar)

Upphandlingslicensen får du efter godkända kunskapsprov på alla delkurser. 

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och därmed giltig även internationellt och är ditt första steg till att bli Certifierad Upphandlare Silf, CUSilf® 

Boka upphandlingslicensen

Välj ett startdatum på första kursen för att få ett rekommenderat kurspaket. Du kan själv klicka på respektive kurs och byta datum och ort till när du vill läsa kurserna i ditt paket.

Du bör läsa kurserna i rätt ordning för att ta till dig kunskaperna.

Pris: 47 500 SEK (exklusive moms)
Medlemspris: 46 950 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation
Kurslokaler