Upphandlingslicens

Bli licensierad upphandlare på 8 dagar

Silfs populära Upphandlingslicens ger dig de verktyg och tekniker du behöver för att genomföra bra och hållbara upphandlingar.

Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för bl.a leverantörsbedömningar.

Upphandlingslicensen består av fyra delkurser: 

Delkurs: LOU i praktiken (3 dagar) alternativt LUF i praktiken (3 dagar)
Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)
Delkurs: Inköpsekonomi (2 dagar)

Upphandlingslicensen får du efter godkända kunskapsprov på alla delkurser. 

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och därmed giltig även internationellt och är ditt första steg till att bli Certifierad Upphandlare Silf, CUSilf® 

Boka upphandlingslicensen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs. Vi rekommenderar att du läser kurserna i turordning.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation
Kurslokaler