Toolbox offentlig upphandlare, del 2

Del 2, Kraljics portföljmodell

För att avgöra i vilken omfattning leverantörsbedömningen skall göras behöver företaget ett verktyg. Ett lämpligt sådant är en segmentering av varu-/tjänstekategorier enligt Peter Kraljics portföljmodell.

Peter Kraljic presenterade i sin ”Portföljmodell” 1983 att strategisk vikt av en given inköpt vara eller tjänst är relaterad till dess påverkan på lönsamheten och dess försörjningsrisk. Påverkan på lönsamhet kan vara inköpsvärde, värdekedjan, tillväxt eller beroende. Försörjningsrisk kan vara tillgänglighet på vara/tjänst, antal leverantörer, möjlighet/kostnad för att byta leverantör eller tillgänglighet på substitut (jämför Porters 5-kraftsmodell).

Segmentering av inköpskategorierna (och leverantörerna) kan ske med hjälp av Kraljics matris nedan.

Kraljics matris

På detta sätt kan varje försörjningsbehov/kontrakt placeras in i matrisen vilket tjänar som underlag till om, och på vilket sätt, leverantörsbedömning skall ske. Kategorierna ”flaskhals” och ”strategiska” innehåller en betydande risk och för leverantörer i dessa kategorier krävs en fullständig leverantörs­bedömning.

Kategorierna ”standard” och ”hävstång” innehåller normalt sätt inte lika mycket risk och det kan vara tillräckligt med en enklare form av leverantörs­bedömning; i vissa fall kanske ingen alls.

För olika företag kan det därför vara lämpligt att ha två till fyra olika metoder för att göra leverantörsbedömningar. T.ex. en enklare metod för varor/ tjänster i ”standardkategorin”, en utökad metod för de i ”hävstångskategorin” och en fullständig för kategorierna ”strategiska” och ”flaskhals”.

Om vi redan tillämpar kategoristyrning har vi mycket av indata till ”portfölj­analysen”. Vi vet hur våra nuvarande leverantörer fungerar, vi har en riskprofil för respektive kategori samt kunskap om vilka viktiga frågor och potentiella problem som vi bör adressera.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom inköp och upphandling och ta del av alla verktyg för ett modernt inköpsarbete, läs Silfs Grundutbildning offentlig upphandlare. Startkurs för din väg mot en internationell Certifiering inom Upphandling ”CUSilf”.

 

Toolbox offentlig upphandlare, del 1

Varför skall vi överhuvudtaget göra en leverantörsbedömning? Vilka lever­antörer skall vi bedöma och vad skall vi bedöma? Väger allting lika tungt? Läs mer om Toolbox offentlig upphandlare, del 1

Artiklar offentlig upphandling

Artiklar om offentlig upphandling från vårt affärsmagasin. Läs mer om Artiklar offentlig upphandling