Upphandlingslicens

Bli licensierad upphandlare på 8 dagar

Silfs populära Upphandlingslicens ger dig de verktyg och tekniker du behöver för att genomföra bra och hållbara upphandlingar.

Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för bl.a leverantörsbedömningar.

Upphandlingslicensen består av fyra delkurser: 

Delkurs: LOU i praktiken (3 dagar) alternativt LUF i praktiken (3 dagar)
Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)
Delkurs: Inköpsekonomi (2 dagar)

Upphandlingslicensen får du efter godkända kunskapsprov på alla delkurser. 

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och därmed giltig även internationellt och är ditt första steg till att bli Certifierad Upphandlare Silf, CUSilf® 

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller boka hela licensen till ett paketpris där alla delkurser ingår. Boka på silfonline@silf.se eller ring våra kompetensrådgivare på 08-752 16 80.

Paketpris för Upphandlingslicensen är 47 500 SEK ex moms.