Upphandlingslicens

Silfs upphandlingslicens

Efter att du avslutat de tre delkurserna i Grundutbildning offentlig upphandling samt kursen Affärssimulering offentlig upphandling med godkända kunskapsprov erhåller du Silfs Upphandlingslicens

Grundutbildning offentlig upphandling (3+2+1 dagar) består av tre delkurser: 
LOU i praktiken (3 dagar) alternativt LUF i praktiken (3 dagar)
Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och är ditt första steg till att bli Certifierad Upphandlare Silf, CUSilf® 

Paketpris för Upphandlingslicensen är 43 200 SEK ex moms.