Upphandlingslicens

Silfs upphandlingslicens

Efter att du avslutat och fått godkänt kunskapsprov på de två första kurserna Grundutbildning offentlig upphandling och Affärssimulering offentlig upphandling  i certifieringsprogrammet CUSilf® - erhåller du Silfs Upphandlingslicens. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Grundutbildning offentlig upphandling (3+3 dagar) kan även läsas som uppdelade delkurser: 
LOU i praktiken (3 dagar) alternativt LUF i praktiken (3 dagar)
Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)