Årsmöte Silf Region Väst - 9/1

Silf-medlemmar är mycket välkomna till Region Västs stämma och årsmöte den 9 januari 2024. Föreningen bjuder på middag för de som kommer, eventuell dryck står vi själva för. Hjärtligt välkomna!

Årsmöte Silf region Väst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
6. Val av ordförande
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter
8. Presentation av valberedning
9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
10. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

 

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till medlem@silf.se


Kallelse skickas ut några dagar innan. 

Evenemangsinfo

Årsmöte Silf Region Väst

Datum: 9 januari
Tid: 18:00 - 21:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet, endast för medlemmar
Plats: Le Pub Öl & Vinbar, Nordhemsgatan 22-24, Göteborg

Kontakta kansliet

på Silf föreningen

E-post: medlem@silf.se