Event

01
oktober 2021

Så blir ni en datadriven inköpsavdelning - 1/10

Plats: Webinar (p.g.a. pandemin)
Tid: 09:00 - 10:00
Webinarium
07
oktober 2021

Verktyg för hållbarhets- samt leverantörsuppföljning - 7/10

Plats: Webinar (p.g.a. pandemin)
Tid: 08:30 - 10:00
Webinar
04
november 2021

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal! - 4/11

Plats: Webinar (p.g.a. pandemin)
Tid: 08:00 - 09:00
Nätverksträff
18
november 2021

Supply chain – vad blir fokus 2022? - 18/11

Plats: Webinar med break out rooms
Tid: 08:00 - 10:00
Seminarium - Region Öst
07
december 2021

Nya möjligheter med 3D print för logistikbranschen - 7/12

Plats: Lokal meddelas senare/webinar
Tid: 08:30 - 10:00