PMI - Inköpschefsindex

PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Inköpschefsindex - produktion

Statistiken omfattar bland annat uppgifter om orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstider och lager av inköpt material. PMI publiceras den första vardagen i varje månad. Du finner det högst upp till höger på denna sida.

I december 1994 gjorde Silf och Swedbank den första interna beräkningen av Inköpschefsindex för dessa fem ingående komponenter. Förebilden för PMI är ISM-index – en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer.

Läs sammanfattning och analys av inköpschefsindex - industrisektorn här

Inköpschefsindex - tjänstesektorn

PMI-S: I december 2010 adderades ett nytt inköpschefsindex, PMI - tjänster, benämnt PMI-Service internationellt, som mäter utvecklingen i tjänstebranscherna. I likhet med många andra länder får då Sverige ett index som ger en komplett bild av konjunkturläget i både tillverknings- och tjänstesektorerna. 

Varje månad inhämtas statistik från över 200 inchöpschefer i den privata sektorn om orderingång, affärsvolym, sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Dessa publiceras den tredje vardagen i varje månad.

Läs sammanfattning och analys av inköpschefsindex - tjänster här

Composite index

Composite indexet bygger på inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och för tjänstesektorn och baseras på ca 400 företag. SCB:s vikter för produktionsvärdeindex (PVI) används, där industrin får en vikt om 28 procent och tjänstesektorn för 72 procent. Sammanvägningen bygger på säsongrensade värden från de traditionella undersökningarna från och med oktober 2005. Composite index är en snabb månatlig konjunkturindikator för hela ekonomin och samvarierar väl med BNP-tillväxten. Indexet publiceras tredje vardagen i varje månad kl 08.30 i samband med att tjänste-PMI offentliggörs. Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i konjunkturen har – i linje med amerikansk praxis – fastställts till 50. Någon överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller ”neutral” tillväxtzon bör dock inte göras.

Ny säsongrensningsmetod

Silf/Swedbank använder en utveckling av X-11 algoritmen som säsongrensningar (X-13-ARIMA-SEATS) för inköpschefsindex både för industrin och för tjänstesektorn. Programmet har utvecklats av den amerikanska myndigheten US Census Bureau, se bifogad länk https://help.macrobond.com/analyses/filters/seasonaladjustmentx13/, och är en mer utvecklad säsongrensningsmetod än den tidigare som har använts i inköpschefsindex. Den nya metoden ingår också i Macrobonds applikationer.


För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anette Lindbom, Silf, tfn 08–752 16 70, silfonline@silf.se

Intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Inköpschefsindex-panelen? 
Det tar under 5 minuter att svara på frågorna. 

Säkerhet

PMI-respondenternas svar går in i ett slutet system, med endast ett fåtal behöriga som har tillgång till detta. Namnen och innehållen skyddas av GDPR samt svaren är mer av allmän karaktär och kan därmed inte spåras till ett speciellt företag. Silf tillsammans med Swedbank arbetar med högsta integritet och säkerhet när det gäller våra respondenter och deras svar. Inga listor eller liknande information går ut, endast rapporterna delges och där går det inte att spåra våra respondenter. 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).

Jag vill vara med i Inköpschefsindexpanelen:

Panel för PMI/Inköpschefsindex
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

(Fält markerade med * är obligatoriska)

Månadens PMI

PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI graf maj 2024 PMI steg till 54,0 i maj – tillväxten i industrin tar fart. PMI-total noterades i maj till 54,0 från uppreviderade 51,9 i april, vilket är den högsta nivån på över två år och nära indexets historiska genomsnitt (54,3). Majutfallet stärker bilden av en ljusare industrikonjunktur. Orderingången tar de största kliven men nyanställningar dröjer vilket tyder på en ökad produktivitet i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Läs mer om PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Inköpschefsindex tjänster maj 2024 PMI–tjänster steg till 49,5 i maj: trevande återhämtning. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,5 i maj från 48,0 i april och är andra månaden i rad utanför tillväxtzonen. Det är en trög och trevande tjänstekonjunktur där PMI-tjänster ännu inte etablerat sig i tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. Läs mer om PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Letar du en ny Inköpschef så kan vi hjälpa er med det:

Konsulttjänster

Bild på Silf fem stegs process konsulting Vi erbjuder konsulter inom inköp, logistik och supply chain. Läs mer om Konsulttjänster