Certifieringar

Vi erbjuder flera internationella certifieringsprogram inom inköp, upphandling och logistik. Programmen möter högt ställda internationella krav och är utvecklade för att kunna läsas parallellt med ditt ordinarie arbete.

Internationell standard

Genom de internationella certifieringsorganisationerna IFPSM och ELA är Sverige representerad i respektive certifieringsprogram.

Silfs certifieringsprogram följer även den internationella standarden EQF (European Qualification Framework) och motsvarar minst kompetensnivå fem för inköpare och logistiker.

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Upphandlare Silf trappan med kurser CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn. Är för dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar. Läs mer om Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker, ESLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf ESLog, European Logistician at the Senior Management Level - Senior nivå - vänder sig till dig som ska bli eller är chef, konsult eller projektledare som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan. Läs mer om Certifierad Logistiker, ESLog

Procurement Leadership Program

Schema till PLP inköpschefsprogrammet Procurement Leadership Program är programmet för dig som vill utvecklas i din roll som inköpschef eller för dig som är på väg att bli inköpschef. Programmet för 2024 börjar i mars och omfattar sex moduler och pågår under sammanlagt nio månader. Sista dagen för anmälan är 1 februari. Läs mer om Procurement Leadership Program

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Certifieringsceremoni 2024

grand-8541.jpg
Certiferingsceremoni hålls under Supply Chain Summit by Silf den 14 november 2024. 

Internationellt certifierad med Silf

Bild på pins för Silfs internationella certifieringar
Kontakta gärna oss om du är certifierad sen tidigare så får du din pin. 

Tentamen

Vi har elektroniska kunskapsprov och tentamen på Silf. Läs om hur och när du kan tentera och vad du anmäler dig att tentera i efterhand. Läs mer om Tentamen