Allmänna villkor

Läs våra villkor och information vid bokning av öppen kurs, workshop* eller seminarium*


*definieras som "kurs" i Allmänna vilkor

Silf är kvalitetsauktoriserad av branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen och följer branschens standard och rekommendationer för kurs och konferens.

Anmälan

Du kan anmäla dig per telefon, e-post, brev eller via webbplatsen, alla bokningar omfattas av Silfs Allmänna villkor.

Bekräftelse

När du anmält dig får du en bekräftelse till din e-post på din anmälan. Skulle din kurs vara fulltecknad tar vi kontakt med dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning/ombokning av kurs och konferens

Om du av någon anledning får förhinder att deltaga i din kurs/konferens är det viktigt att du omgående och skriftligen meddelar oss

  • vid av/ombokning mer än 28 kalenderdagar före kursstart debiteras 1500 kr i av/ombokningsavgift.
  • vid av/ombokning 14–28 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av den aktuella kursens pris.
  • vid av/ombokning 14–0 kalenderdagar före kursstart debiteras full avgift för kursen.

Du har även möjlighet att överlåta din plats till en kollega från samma organisation.

Silfs ambition är att erbjuda delar av kursutbudet på distans framöver.

Om del av paketbokning avbokas debiteras ordinarie pris för de kurser som genomförts och/eller kommer att genomföras.

Observera att en sen avbokning även kan medföra avbokningsavgift motsvarande hotellkostnad från hotell/konferensanläggning, det ligger på deltagarens ansvar att själv avboka eventuella logi/internatkostnader.

Inställande av kurs

I de fall då deltagarantalet minimerats förbehåller vi oss rätten att ställa in en aviserad/kallad kurs eller konferens. Detta gäller även om lärare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Vi svarar inte för, de hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs.

Ändring av leveransform och/eller plats för kurs

Silf förbehåller sig rätten att ändra plats och leveransform för kurs före kursstart. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader i samband med detta.

Force majeure

Vi ansvarar ej för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför Silfs kontroll.

Utveckling av kursinnehåll/program

Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla kursinnehållet/programmet för att på bästa sätt möta kundernas krav. Det innebär att kursinnehållet/programmet kan avvika från webbplatsens/bekräftelsens beskrivning på vissa punkter.

Dokumentation

Dokumentation i form av textmaterial elektroniskt via lärplattform, aktuell litteratur kopplade till kursen samt aktuella artiklar från tidningar och tidskrifter tillhandahålls vid respektive kurstillfälle.

All dokumentation är upphovsrättsskyddad och får ej mångfaldigas eller distribueras vidare utan upphovsrättsägarens särskilda tillåtelse.

Intyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden.

Pris

Kursavgifter avser kurs, dokumentation, men inte internatkostnad. Med internatkostnad avses här kostnaden för övernattning med frukost och middag. Paketpriser förutsätter att alla delkurser i paketet genomförs inom en 12-månadersperiod från första kursstart. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Internatkurs

Internatkurs genomförs under dag- och kvällstid. Vid internatkurser bokar Sils rum för övernattning inkl. frukost och middag för alla deltagare. Vill du inte ha övernattning meddela då Silf snarast, dock senast 30 dagar före kursstart. Vid internatkurser ingår kostnader för lunch samt för- och eftermiddagskaffe i kursavgiften. Internatkostnaden ingår inte i kursavgiften, utan betalas direkt till hotellet/kursgården. Om återbud på bokad inackordering inkommer från deltagare debiteras internatkostnaden enligt gällande regler baserade på respektive hotell/kursgårds avbokningsregler.

Dagkurs

Dagkurs genomförs under dagtid men även kvällspass kan förekomma. Eventuellt logi ordnas och betalas av deltagaren själv. Vid dagkurser ingår kostnader för lunch samt för- och eftermiddagskaffe i kursavgiften.

Betalning

Kursavgiften faktureras och skall vara betald innan kursstart. 
För paketbokningar gäller betalning senast före första kursstart. Fakturan för hela paketbokningen erhåller du i samband med att kallelse till första kursen skickas ut.

Dröjsmålsränta debiteras enligt svensk räntelag.

Nöjd-kund-åtagande

Silfs ambition är att kursdeltagare som deltar på kurser hos Silf skall vara nöjd med kursens genomförande och innehåll. Skulle kursdeltagaren inte vara nöjd svarar Silf Competence för kursavgiften för deltagande i samma kurs vid ett annat kurstillfälle, om så är möjligt, med annan lärare. Detta kurstillfälle skall vara genomfört inom en 12 månaders period efter det ursprungliga kurstillfället.

Tentamen

I flera av våra kurser ingår en tentamen som görs i form av en så kallad elektronisk tentamen. Du kan tentera våra kurser upp till tre år efter avslutad kurs. Kontakta Silf för mer information.
Läs mer om tentamen/omtentamen på sidan om Tentamen.

Fotografering och filmning

På våra kurser och konferenser kan det förekomma fotografering och filmning.
Vid foto/filmning på kurs kommer vi att meddela dig i god tid, samt att vi frågar om ditt medgivande.

Samarbetspartners

På våra konferenser har vi ofta utställare och samarbetspartners med vilka vi samverkar. Dessa får liksom deltagare tillgång till både konferensmaterial och deltagarlistor.

Personuppgiftshantering - GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR inom hela EU. Vi värnar om våra kunders integritet och vill att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter och därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar samt delar med oss av dina personuppgifter. Uppgifterna behandlas för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig samt för relevanta utskick av branschnyheter, information och erbjudanden för kompetensutveckling och nätverkande.

Silf äger rätt att vid behov uppdatera de allmänna villkoren. När du godkänner våra Allmänna villkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du även rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Vill du att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt register kontaktar du oss via: GDPR@silf.se.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra utskick.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och EU. För att du skall känna dig trygg med hur Silf behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.
Läs mer på sidan om Hantering av personuppgifter - GDPR och Silfs policy för personuppgiftshantering.

Hantering av personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och EU. För att du skall känna dig trygg med hur Silf behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Läs mer om Hantering av personuppgifter - GDPR

Pedagogik och metodik

Metodiken för all undervisning på Silf baseras på så kallad tillämpad teori. Detta innebär att kurserna är uppbyggda med teoripass som varvas med olika gruppövningar. Läs mer om Pedagogik och metodik