Allmänna villkor

Läs våra villkor och information om kurser eller seminarium

Anmälan

Du kan anmäla dig per telefon, e-post, brev eller via webbplatsen.

Bekräftelse

När du anmält dig får du en bekräftelse till din e-post på din anmälan. Skulle din kurs vara fulltecknad tar vi kontakt med dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning

Om du av någon anledning får förhinder att deltaga i din kurs är det viktigt att du omgående meddelar oss det. Om inte annat överenskommits gäller följande avbokningsregler:

  • vid avbokning 28–14 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av kurspriset
  • vid avbokning 13–0 kalenderdagar före kursstart debiteras fullt kurspris.

Du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Om del av paketbokning avbokas debiteras ordinarie pris för de kurser som genomförts och/eller kommer att genomföras.

Observera att sen avbokning även kan medföra avbokningsavgift motsvarande hotellkostnaden från hotellet/konferensanläggningen enligt deras branschpraxis.

Ombokning

Vid ombokning som sker 28-14 kalenderdagar före respektive kursstart debiteras 25% av avgiften för den kurs som ursprungligen beställts. Vid ombokning som sker 0-13 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 

Preliminär bokning

Preliminär bokning är endast möjlig att göra fram till 28 dagar innan kursstart. Preliminär bokning som ej avbokats eller ombokats skriftligen av kund blir automatiskt definitiv efter denna tidpunkt. Bokning som inkommit 28 dagar eller senare innan kursstart är alltid definitiv.

Inställande av kurs

I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in en aviserad kurs senast 2 veckor före kursstart. Detta gäller även om lärare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs och tillämpar i övrigt köplagen.

Ändring av kursgård

Silf förbehåller sig rätten att ändra kursgård fram till 2 veckor före kursstart.  Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid ändring av kursgård och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure

Vi ansvarar ej för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför Silfs kontroll.

Utveckling av kursinnehåll/program

Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla kursinnehållet/programmet för att på bästa sätt möta kundernas krav. Det innebär att kursinnehållet/programmet kan avvika från webbplatsens/bekräftelsens  beskrivning på vissa punkter.

Dokumentation

Dokumentation i form av textmaterial elektroniskt via lärplattform, aktuell litteratur kopplade till kursen samt aktuella artiklar från tidningar och tidskrifter tillhandahålls vid respektive kursstillfälle.

All dokumentation är upphovsrättsskyddad och får ej mångfaldigas eller distribueras vidare utan upphovsrättsägarens särskilda tillåtelse.

Intyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden.

Pris

Kursavgifter avser kurs, dokumentation, men inte internatkostnad. Med internatkostnad avses här kostnaden för övernattning med frukost och middag. Paketpriser förutsätter att alla delkurser i paketet genomförs inom en 12-månadersperiod från första kursstart. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Internatkurs

Internatkurs genomförs under dag- och kvällstid. Vid internatkurser bokar vi övernattning inkl. frukost och middag för alla deltagare. Om du inte tänker utnyttja rummet och/eller middagen, skall du meddela detta när du anmäler dig till kursen. Vid internatkurser ingår kostnader för lunch samt för- och eftermiddagskaffe i kursavgiften. Internatkostnaden ingår inte i kursavgiften, utan betalas direkt till hotellet/kursgården. Med internatkostnad avses här kostnaden för övernattning med frukost och middag. Om återbud inkommer mycket sent debiteras anmälaren internatkostnaden enligt gällande regler baserade på hotellets/kursgårdens avbokningsvillkor.

Dagkurs

Dagkurs genomförs under dagtid men även kvällspass kan förekomma. Eventuellt logi ordnas och betalas av deltagaren själv. Vid dagkurser ingår kostnader för lunch samt för- och eftermiddagskaffe i kursavgiften.

Betalning

Kursavgiften faktureras och skall vara betald senast 3 dagar före kursstart. Fakturan erhåller du i samband med att kallelse till kursen skickas ut.

För paketbokningar gäller betalning senast 3 dagar före första kursstart. Fakturan för hela paketbokningen erhåller du i samband med att kallelse till första kursen skickas ut.

Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med Stibor (Stockholm interbank offered rate,7 dagar) +8% samt faktureringsavgift. Internatkostnad erläggs direkt till konferensanläggningen/hotellet.

Medlemsrabatt

För dig som är medlem i Silf utgår medlemsrabatt på alla kurser. För att få medlemsrabatt skall du vara medlem i Silf och ha betalat medlemsavgiften.

Nöjd-kund-åtagande

Silfs ambition är att kursdeltagare som deltar på kurser hos Silf skall vara nöjd med kursens genomförande och innehåll. Skulle kursdeltagaren inte vara nöjd svarar Silf Competence för kursavgiften för deltagande i samma kurs vid ett annat kurstillfälle, om så är möjligt, med annan lärare. Detta kurstillfälle skall vara genomfört inom en 12 månaders period efter det ursprungliga kurstillfälle.

Tentamen

I flera av våra kurser ingår en tentamen som görs i form av en så kallad elektronisk tentamen. Du kan tentera våra kurser upp till tre år efter avslutad kurs. Kontakta Silf för mer information.
Läs mer om tentamen/omtentamen på sidan om Tentamen, licens och certifiering.

Övrigt

Enligt personuppgiftslagen, PUL, måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter vi får om dig när du anmäler dig till en eller flera av våra kurser. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik av Silf Competence, som är ansvarig för behandlingen. Uppgifterna kommer att behandlas för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig samt för utskick av information och erbjudanden via post eller e-post. 

När du godkänner våra avtalsvillkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du även rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Vill du att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt register, kontakta oss i så fall.

Pedagogik och metodik

Metodiken för all undervisning på Silf baseras på så kallad tillämpad teori. Detta innebär att kurserna är uppbyggda med teoripass som varvas med olika gruppövningar. Läs mer om Pedagogik och metodik

Silf auktoriserat av SAUF

Silf Competence är sedan 2003 auktoriserat av SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

SAUF logga

För våra kunder betyder auktorisationen en ökad trygghet i valet av Silf. Det innebär bl.a. att vi gör långtgående kundåtaganden, exempelvis vår generösa nöjd-kund-garanti.