Hantering av personuppgifter - GDPR

Silf Competence AB respektive Silf - Sveriges Inköps- och Logistikförbund följer de krav om informationsskyldighet och hantering och lagring av personuppgifter som finns i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Silfs policy för personuppgiftshantering

Silf som branschorganisation och kompetenspartner har som enda uppgift att sammanföra personer inom och utanför Sverige som arbetar med olika delar av värdekedjan i syfte att stärka professionerna som krävs genom ökad kompetens inom främst inköp/upphandling och logistik. 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och EU. För att du skall känna dig trygg med hur Silf behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Silf som företag och organisation hanterar personuppgifter av olika slag för både anställda, kursdeltagare, konsulter, utställare och talare på evenemang, medlemmar i Silf samt deltagare på övriga Silfarrangemang. Silf Competence AB (org. nr 556515–3680) respektive Silf - Sveriges Inköps- och Logistikförbund (org.nr 802001–5809) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Hantering och lagring av personuppgifter görs med hänvisning till Rättslig grund: Behandling av personuppgifter för våra kunder och medlemmar är nödvändigt för Silf som företag och organisation då vi måste uppfylla avtal mot kund, medlem och partners.

Typ av data vi samlar in

Personuppgifterna, som du frivilligt tillhandahåller Silf vid din anmälan, sparas för ditt kursdeltagande och/eller annan aktivitet du valt med Silf. Personuppgifter vi inhämtat är: Namn, befattning, företag, adress, telefonnummer, mailadress, speciella önskemål, genomförda kurser i program, aktiviteter, kommande kurser i program, ort för genomförande samt fakturaadress.
Personuppgifter som hemadress och personnummer sparas om man bekostar sitt eget deltagande på kurs eller annan aktivitet. Vid medlemskap i Silf anges även hemadress för den som önskat oavsett betalningsansvarig då medlemskapet är personligt.

Hur vi använder data som samlats in och hur lagras personuppgifterna

Personuppgifter som samlats in kommer att sparas för deltagares och medlemmars rätt till livslångt lärande och nätverkande i syfte att dokumentera, kontrollera och informera om deltagarens och medlemmens genomförda och kommande kurser i program och akademi, företagsinterna utbildningar, nätverkande och fokusgrupper. Verifiering av deltagande, resultat som tentor, projektarbete och annat som krävs för att få godkänt.

Hur vi använder data som samlats in

Vi erbjuder dig nyheter och information om vad som krävs för rollen som inköpare och logistiker och vad som är av vikt för olika branscher man verkar i. Vi informerar om intressanta aktiviteter och kommande kursstarter. Vi delger information om möten, fokusgrupper och arrangemang. Vi gör för rollen och inför vissa kursstarter gapanalyser, undersökningar och trend, - och tendensrapporter, PMI och lönekartläggning för inköpare och logistiker, mognadsmätning alla dessa besvaras på frivillig basis.
Vi varken säljer, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock göra informationen tillgänglig för andra som du kan läsa om nedan.

Rättslig grund för att framställa adressbärare för utskick hänförs till intresseavvägning.

Hur personuppgifterna lagras

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålen och den historik som är relevant för att göra återköp eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Uppgifterna kan man kan när som helst begära att få raderade, vi kan då inte längre verifiera personens historik gällande deltagande, lärande, resultat etc. Vi lagrar dina personuppgifter hos Silfs avtalspartners för drift och lagring av de personuppgifter som benämnts ovan.

Hur vi delar information till andra

Vi delar endast dina personuppgifter med de som behöver behandla dessa för att uppfylla ovan nämnda ändamål. Detta är hotell och kursgårdar, lärare och konsulter, externa partner för event och prisutdelningar samt mellan deltagare för nätverkande. 

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång till dem. Vi gör löpande granskning av våra säkerhetspolicyer och processer/rutiner för att säkerställa att våra system är säkrade och skyddade.

Dina rättigheter och val

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor. Du har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och raderade och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra utskick. 

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: GDPR@silf.se

Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på Integretitsmyndigheten.


Denna informationstext uppdaterades senast den 16 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.