Goda skäl att vara medlem i Silf

Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp, logistik och upphandling. Vårt uppdrag är att främja din karriärutveckling. Genom olika former av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för ökad effektivitet, lönsamhet och affärsmässighet inom såväl privat som offentlig sektor. För att öka ditt per-sonliga medlemsvärde ingår Silf som aktiv part i medlemsnätverken International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM och European Logistics Association, ELA.

Silf med över sextiofem års branscherfarenhet

Vår mission är att stärka de yrkesroller som arbetar i supply chain, b.la genom att bedriva aktiv trendspaning, stödja forskning och utveckling. I vårt fortsatta arbete med att utveckla Silf som ett stöd för framtidens inköpare, logistiker och upphandlare, känns det tryggt att ha sextio års branscherfarenhet.

Silf är uppbyggt på tre regioner; syd, väst och öst/norr. I varje region anordnas intressanta seminarier, nätverksträffar och en hel del företagsbesök. Vi har även träffar på högskolor och universitet där vi utmanar varandra och träffar likasinnade. Som medlem i Silf är dessa tillfällen en del i ditt medlemskap och ingen extra kostnad tillkommer.

Silf anordnar varje år seminarier och konferenser som nämnts ovan. I år genomför vi Supply Chain Summit by Silf - Årets samlingspunkt för beslutsfattare inom inköp, logistik och supply chain den 14 november 2024. 

Silf är ett nätverk och därför finns vår medlemsmatrikel tillgänglig för alla medlemmar på vår webbplats. På så sätt kan du ta kontakt med personer som har samma utmaningar som du och få värdefulla råd utan att det kostar något. Medlemsmatrikeln når du genom att logga in med din medlemslösen.

Silfs företagsmedlemskap är framtaget för att underlätta när ni är fler medlemmar från samma organisation/företag. Läs gärna mer om Företagsmedlemskap i Silf.

Studenter är morgondagens stjärnor och mycket viktiga för Silf och därför erbjuder vi medlemskap under studieåren till studentpris.


Hjärtligt välkommen till den naturliga och engagerande mötesplatsen för alla som verkar inom inköp och logistik.

Röster från våra medlemmar

"Att jobba med inköpsfrågor är för mig ett sätt att säkerställa kärnverksamhetens framgång. Att jobba med offentligt inköp ger adderat till detta också en möjlighet att verka för hela samhällets positiva utveckling. Uppdraget är utmanande och att då kunna möta kollegor i liknande situation som jag själv är viktigt för min och min verksamhets utveckling. Silf som förening ger en unik möjlighet att dela erfarenheter och få kunskap som jag kan addera till mitt uppdrag och till mig själv." - Johan Almesjö, VD/CEO, Husbyggnadsvaror HBV Förening.

"Silf förening innebär tillgång till ett stort kontaktnät med inköpare & logistiker, vilket är värdefullt för mig i det mindre företaget när jag behöver råd & hjälpJag får mycket intressant och nyttig information som medlem, till ett mycket förmånligt pris." - Lena Landelius, ansvarig inköpare, Adigo Drives AB.

Förmåner som medlem i Silf

Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp och logistik. Vi verkar för att främja din framtida kompetens- och karriärutveckling. Läs om dina förmåner som medlem i Silf. Läs mer om Förmåner som medlem i Silf