Goda skäl att vara medlem i Silf

Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp, logistik och upphandling. Vårt uppdrag är att främja din karriärutveckling. Genom olika former av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för ökad effektivitet, lönsamhet och affärsmässighet inom såväl privat som offentlig sektor. För att öka ditt per-sonliga medlemsvärde ingår Silf som aktiv part i medlemsnätverken International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM och European Logistics Association, ELA.

Silf med sextio års branscherfarenhet

Vår mission är att stärka de yrkesroller som arbetar i supply chain, b.la genom att bedriva aktiv trendspaning, stödja forskning och utveckling samt finansiera professur i inköp och logistik. I vårt fortsatta arbete med att utveckla Silf som ett stöd för framtidens inköpare, logistiker och upphandlare, känns det tryggt att ha sextio års branscherfarenhet.

Silf är uppbyggt på tre regioner; syd, väst och öst. I varje region anordnas intressanta seminarier, nätverksträffar och en hel del företagsbesök. Vi har även träffar på högskolor och universitet där vi utmanar varandra och träffar likasinnade. Som medlem i Silf är dessa tillfällen en del i ditt medlemskap och ingen extra kostnad tillkommer.

Silf anordnar varje år seminarier och konferenser som nämnts ovan. Vårt största event är SCO-konferensen Supply Chain Outlook som i år arrangeras den 19 november på Grand Hôtel i Stockholm. Detta är en naturlig mötesplats för branschfolk. Läs mer om Supply Chain Outlook.

Silf är ett nätverk och därför finns vår medlemsmatrikel tillgänglig för alla medlemmar på vår webbplats. På så sätt kan du ta kontakt med personer som har samma utmaningar som du och få värdefulla råd utan att det kostar något. Medlemsmatrikeln når du genom att logga in med din medlemslösen.

Silfs företagsmedlemskap är framtaget för att underlätta när ni är fler medlemmar från samma organisation/företag. Läs gärna mer om Företagsmedlemskap i Silf.

Studenter är morgondagens stjärnor och mycket viktiga för Silf och därför erbjuder vi fritt medlemskap under studieåren.

Du får som medlem rabatt på Silfs utbildningar inom inköp, logistik, juridik och upphandling. Dessa är till för dig oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Vi erbjuder även konsulttjänster inom våra områden.

Hjärtligt välkommen till den naturliga och engagerande mötesplatsen för alla som verkar inom inköp och logistik.

/Anna Sjöblom,
Kanslichef

Förmåner som medlem i Silf

Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp och logistik. Vi verkar för att främja din framtida kompetens- och karriärutveckling. Läs om dina förmåner som medlem i Silf. Läs mer om Förmåner som medlem i Silf