Globalt nätverk

Internationell kompetensutveckling genom ditt medlemskap i Silf. För att öka ditt personliga medlemsvärde ingår Silf som aktiv part i medlemsnätverken IFPSM, International Federation of Purchasing and Supply Management, och ELA, European Logistics Association.

IFPSM och ELA


Organisationerna samarbetar i hela världen inom inköps- och logistikfrågor som kan stötta i din karriär och yrkesutveckling, oavsett vilken bransch eller land du befinner dig i. 

Samarbetet gäller allt från att utveckla internationellt gångbara personliga kompetensstandarder inom inköp och logistik samt standardavtal till personliga möten/kontakter, konferenser och seminarier, utbildningsprogram och företagsbesök som gagnar det personliga nätverket inom många branscher och företagsnätverk.


The International Federation of Purchasing and Supply Management

IFPSM logga

IFPSM, The International Federation of Purchasing and Supply Management, består av 48 medlemorganisationer runtom i världen där Silf är en av dem. Inom detta nätverk finns det cirka 250.000 verksamma inköpare. 
IFPSM:s uppgift är att stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete med att stödja och skapa mervärde för sina medlemmar, samt dela med sig av kunskaper gällande utvecklingen inom inköpsområdet. Exempel på detta är framtagande av standarder för certifieringsprogram, konferenser och utbildningar, politisk bevakning, forskning och utveckling med mera.


European Logistics Association

ELA Logga
ELA, the European Logistics Association, är en organisation bestående av 30 nationella organisationer och täcker nästan alla länder i Central- och Västeuropa.Målet för ELA är att tillhandahålla ett forum för samarbete mellan individer, företag och olika sällskap som berörs av logistik i Europa. ELA är även behjälplig för industri samt handel i Europa inom området logistik. 

ELA formulerar den europeiska logistikutbildningens standarder och uppmuntrar acceptans av dessa normer från våra medlemmars länder för att underlätta acceptans av standarden på en Centraleuropeisk bas.


SNCB - The Swedish National Cerfitication Board


SNCB, The Swedish National Cerfitication Board, har ansvaret för The Swedish National Certification System inom logistik och agerar i enlighet med rekommendationer från ELA och deras certifieringsstandard, ECBL. SNCB välkomnar kandidater från logistikområdet. Läs mer om SCNB.

Silf representerar Sverige internationellt

IFPSM representant

Silf är Sveriges representant för den internationella inköpsorganisationen IFPSM.

Har du frågor, kontakta oss på silfonline@silf.se.

ELA representant

Katarina Giertz är Silfs representant i den europeiska logistikorganisationen ELA  - European Logistics Association.

För frågor: silfonline@silf.se

ELA Leadership Workshop