Nätverk för inköpare och logistiker

Som medlem i Silf erbjuder vi dig att vara med i våra nätverk. Där kan du alltid ta upp frågor och problemställningar och diskutera fram en konstruktiv lösning.

Nätverka med Silf

Utöver de geografiska regionerna har Silf ett antal spännande nationella nätverksgrupper som kan öka din karriärutveckling och förstärka nyttan av ditt medlemsvärde. Dessa grupper bygger på att deltagarna har intresse av en gemensam fråga. Gå med i vår stora nätverksgrupp. 

Silf - Sveriges Inköps- och logistikförbund

Silfs absolut största nätverksgrupp för alla som verkar inom inköp, upphandling, logistik och supply chain. Detta är en stängd nätverksgrupp där vi kan utbyta erfarenheter, tips och idéer med varandra. Här får ni också löpande information om vad som är på gång hos Silf.
Gå med i vårt nätverk på LinkedIn.

Silf Kvinnliga Strategiska Inköpare

Har nätverksgrupp i Region Öst och Syd. Syftet med detta nätverk i Silf, är att kunna utbyta erfarenheter. Gruppen bygger på att du som medlem bidrar med ditt engagemang, med ämnen, talare och egna företagspresentationer. Silf Kvinnliga Strategiska Inköpare träffas ca 2-3 ggr/år för att utbyta erfarenhet och nätverka.

Silf Share – Listen – Learn

Snacka inköp och logistik med 3000 års erfarenhet. 
Silf Region Väst bjuder in medlemmarna till en annorlunda och unik möjlighet att dela med sig av bra och mindre lyckade affärer, beslut, implementeringar av icke fungerande system, kraschade förhandlingar etc. "Silfs soffa – snacka affärer, inköp och logistik" med olika teman för träffarna. De här eventen är till för dig och för oss alla professionella inköpare och logistiker som brinner för att utveckla inköps- och logistikfunktionerna. 
Läs mer om nätverket

Silf YSCP - Young Supply Chain Professionals

Finns idag bland annat på Umeå universitet. Studerar du på ett annat universitet eller högskola och är intresserad av att starta en YSCP-grupp kontakta kansliet på Silf så hjälper vi till: medlem@silf.se
Samarbete med flera universitet och högskolor genomförs.

För att vara med i detta nätverk krävs att du är medlem. Som student har du möjlighet att bli en del av Sveriges starkaste nätverk för inköpare och logistiker för endast 180 kr mot uppvisande av studieintyg! Fyll i din ansökan idag!
Silf YSCP på Facebook