Nätverk för inköpare och logistiker

Som medlem i Silf erbjuder vi dig att vara med i våra nätverk. Där kan du alltid ta upp frågor och problemställningar och diskutera fram en konstruktiv lösning.

Nätverka med Silf

Utöver de geografiska regionerna har Silf ett antal spännande nationella nätverksgrupper som kan öka din karriärutveckling och förstärka nyttan av ditt medlemsvärde. Dessa grupper bygger på att deltagarna har intresse av en gemensam fråga. Gå med i en nätverksgrupp, eller starta en egen!

Silf - Sveriges Inköps- och logistikförbund

Silfs absolut största nätverksgrupp för alla som verkar inom inköp, upphandling, logistik och supply chain. Detta är en öppen nätverksgrupp där vi kan utbyta erfarenheter, tips och idéer med varandra. Här får ni också löpande information om vad som är på gång hos Silf.
Gå med i vårt nätverk på LinkedIn.

Silf Supply Chain Management

Har du jobbat ett par år med Supply Chain Management flödet? Arbetar du idag aktivt inom SCM? Har du förståelse för hela kedjan? Är svaret på frågorna ”ja” så är du välkommen att vara med i denna spännande grupp för att utvecklas inom ämnet SCM och självklart träffa andra kollegor med samma intresse.

Nätverket är öppet för alla, men de inplanderade nätverksträffarna är endast för medlemmar.
Gå med i vårt nätverk på LinkedIn

Kvinnliga Strategiska Inköpare

Har nätverksgrupp i Region Öst. Syftet med detta nätverk i Silf, är att kunna utbyta erfarenheter. Gruppen bygger på att du som medlem bidrar med ditt engagemang, med ämnen, talare och egna företagspresentationer. Kvinnliga Strategiska Inköpare träffas ca 4ggr/år för att utbyta erfarenhet och nätverka.
Du hittar nätverksgruppen Women Strategic Buyer på LinkedIn.

Silf YSCP - Young Supply Chain Professionals

Finns idag på Umeå Universitet. Studerar du på ett annat universitet eller högskola och är intresserad av att starta en YSCP-grupp kontakta Anna Sjöblom på Silf så hjälper vi till. ansj@silf.se
Samarbete med flera universitet och högskolor genomförs.

För att vara med i detta nätverk krävs att du är medlem. Medlemskapet för dig som är student är gratis mot uppvisande av studieintyg.
Silf YSCP på Facebook
Gå med i vårt nätverk på LinkedIn.