Styrelsen

Presentation av styrelsen i Silf Competence

Anders Mårtensson - ordförande

Anders Mårtensson har en lic från Linköpings Universitet inom Logistik och Change Management. Han har dessutom lång erfarenhet som ledare för organisationer med stort fokus på Logistik och Inköp. Som VD för Sonat var han en av pådrivarna för att etablera Fjärde parts logistik (4PL) på den svenska marknaden och han har också arbetat i flera mjukvaruföretag inom Inköp och Logistik området, nu senast som COO på eBuilder AB. Han drivs av att skapa lärande i organisationer som leder till faktiska resultat.

Pernille Ravnskov - ledamot

Arbetar idag hos Rigspolitiet i Köpenhamn. Den röda tråden i min yrkeserfarenhet är utveckling och förändring i företag och organisationer; som managementkonsult (Mgruppen), produktionschef (Academedia/Grade), förlagschef (AMU-media), utbildningsansvarig (SOS Alarm AB) eller självständig konsult. Sedan tidigt 90-tal har jag fördjupat mig i hur vi kan använda IT för att stötta kompetensutveckling. Utöver linje och stab har jag också erfarenhet från flera styrelser i små och medelstora företag. Ledamot i Silf Competence styrelse sen 2006.

Anette Lindbom - ledamot

Jag arbetar idag som Inköpsdirektör för Nolato Meditech AB, har en bred erfarenhet inom inköp och logistik, där fokus har varit inom medicinteknik och läkemedel, och att säkerställa hela värdekedjan. Huvudfokus har varit strategiskt inköp globalt i tidigare roller på Biomet bland annat. Inom Nolato Meditech har jag ansvaret för allt inköp både direkt och indirekt på två produktionsanläggningar i Skåne. Jag ansvarar för upphandlingar, avtalsarbete samt kategoriarbete både lokalt inom Nolato Meditech samt inom Nolatokoncernen.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.