Förändringsarbete som leder till goda resultat - 23/1

Silf Region Öst bjuder in till frukostseminarium och årsmöte 23 januari 


Tema: 

Förändringsarbete inom inköp som leder till goda resultat 

Mer information kommer inom kort


Ta tillfället att mingla och träffa andra inom inköp, logistik och supply chain.

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1 800 kr. Passa på att bli medlem.

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst gör en egen anmälan och det är viktigt att gästen fyller i ditt namn som referens på sin bokning.

Plats bokas efter principen först till kvarn, passa på att göra en tidig anmälan. 
Anmälan senast 21 januari. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut 21 januari. Om du inte får plats så meddelas detta. Vid "no show" debiteras 600 kr.

Välkommen!


Årsmöte Silf region Öst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Regionsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
6. Fråga om föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
7. Val av ordförande enligt §14 i stadgarna
8. Val av övriga ledamöter och suppleanter §14 i stadgarna
9. Presentation av valberedning §11 i stadgarna
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Årsmöte region öst

Datum: 23 januari
Tid: 07:30 - 09:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Hitta

Kartbild och länk till Hotel Scandic Anglais

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se