Förändringsarbete som leder till goda resultat - 23/1

Välkommen på frukostseminarium med Silf Region Öst på Scandic Anglais, Stockholm, den 23 januari. 07.30-08.00 är det registrering och frukost innan föredragen startar. Årsmötet börjar kl. 09.00 och håller på till ca 09.30

Silf Region Öst bjuder in till frukostseminarium och årsmöte 23 januari 


Hur positionerar man sig i och under en lågkonjunktur? 

Peter Bäckius, Director på Capacent kommer att tala om ”Hur positionerar man sig i och under en lågkonjunktur?” 
 
Det är fler och fler tecken som tyder på att Sverige och världen inte kommer fortsätta vara i samma högkonjunktur de kommande åren. Hur kan man som bolag förbereda sig för detta? Vilka effektiviseringar kan göras? Vilka kostnader ska man minska och vilka ska man öka?  Hur kan en effektivare inköpsorganisation vara en av nycklarna till framgång i och efter lågkonjunkturen? Hur jobbar bolag med kostnadsreduktion och kostnadsoptimering?
 

Framtidens utmaningar om kompetens och arbetskraft

Att antalet äldre person i Sverige ökar känner säkert många till men vad innebär det i framtiden för de arbetsföra generationerna och för samhället? Hur ser befolkningsutvecklingen och demografin ut i Sverige och vad blir utmaningarna för företag i det privata näringslivet och offentlig sektor i framtiden kopplat till kompetensförsörjning och tillgången till arbetskraft?

För att vi alla ska få lite mer kunskap inom området så har Silf bjudit in Annika Wallenskog som är Chefsekonom/Direktör på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att tala om detta. Annika kommer att utifrån sin roll inom SKR ge oss en inblick i hur det ser ut nu och vad prognosen är för framtiden.Ta tillfället att mingla och träffa andra inom inköp, logistik och supply chain.

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1 800 kr. Passa på att bli medlem.

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst gör en egen anmälan och det är viktigt att gästen fyller i ditt namn som referens på sin bokning.

Plats bokas efter principen först till kvarn, passa på att göra en tidig anmälan. 
Anmälan senast 21 januari. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut 21 januari. Om du inte får plats så meddelas detta. Vid "no show" debiteras 600 kr.

Webinar

Detta event körs även som webinar. Vill du delta via webinar anmäl dig till: anna.sjoblom@silf.se 

Välkommen!


Årsmöte Silf region Öst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Regionsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
6. Fråga om föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
7. Val av ordförande enligt §14 i stadgarna
8. Val av övriga ledamöter och suppleanter §14 i stadgarna
9. Presentation av valberedning §11 i stadgarna
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Årsmöte Silf Region Öst

Datum: 23 januari
Tid: 07:30 - 09:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Övrig information

Program: 
07.30-08.00 Registrering
08.00-09.00 Föredrag av Peter Bäckius och Annika Walenskog
09.00-09.30 Årsmöte Silf Region Öst - endast medlemmar

Hitta

Kartbild och länk till Hotel Scandic Anglais

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se