Förhandla online – möjligheter och utmaningar

Den digitala förhandlingen är här för att stanna, oavsett pandemitider kommer en stor del av förhandlingarna ske digitalt även i framtiden. Silf välkomnar dig till en endags-workshop kl. 9.00-16.00 med Marie Simonsson för att ta del av teori och träna praktiskt på att bli en bättre förhandlare digitalt.

Hur du blir framgångsrik i förhandlingar online

Tillsammans med Silf har du här en unik möjlighet att i liten grupp få teoretisk kunskap och praktiska verktyg i form av checklistor och situationsövningar för att förbereda dig och ditt team inför förhandlingar online. 

Silf FastTrack: endags-kurs för snabbt lärande

Dyrköpt effektivitet?
Lär dig bli lika framgångsrik förhandlare online som i det personliga mötet! Ett hållbart förhandlingsresultat kräver att processen går bra, att målsättningarna är tydliga och inte minst att relationen med den andra parten fungerar. Men online förhandlingar kräver andra förberedelser om du vill nå framgång. För tyvärr, flera studier visar att båda parter tenderar att bli mindre nöjda i online förhandlingar. Dessutom saknas tillit och lojalitet. Med andra ord kan din ökade effektivitet bli dyrköpt om du betalar med sämre relationer.

Kom med på vår workshop och lär dig mer om de utmaningar och möjligheter som finns i online förhandlingar! Under en seminariedag får du tips och verktyg så att du kan maximera effektivitet och lönsamhet.

Under dagen kommer du att lära dig:

  • Hur du förbereder dig och ditt team för en förhandling online
  • Vad som är annorlunda och att tänka på
  • Hur du lägger upp genomförandet för en förhandling online
  • Vad du särskilt behöver fokusera på under förhandlingen

Den framgångsrika förhandlaren läser av människor och reaktioner. Att göra det i onlinemiljö är betydligt svårare än när vi sitter i samma rum och kan se kroppsspråk och enklare märka nyanser i förändringar. Det är helt enkelt annorlunda att förhandla digitalt.

Till det kommer praktiska problem som att förhandlingsteamet sitter på olika orter där den andra parten kan vara i en väsentligt annan tidszon. Det har tillkommit faktorer som försvårar förhandlingsmiljön, oavsett om du är en driven förhandlare eller förhandlar mer sällan.

Du får kunskap att hantera frågor som:

  • Hur du läser av kroppsspråket med den andra parten i bild
  • Hur du planerar förhandlingen tidsmässigt, med pauser
  • Hur du leder en förhandling online
  • Hur du undviker vissa onödiga fällor som kan uppstå på grund av tekniken
  • Faktisk tidsskillnad – när någon har en relativ fördel beroende på vilken tid på dagen
  • Språkförbistring och hur du fångar upp det

Vem kursen riktar sig till

Det här är kunskap som är lika viktig för inköpare som för chefer i ledning av sina team. Att förhandla digitalt handlar om traditionella förhandlingar som inköp och försäljning men efter ett år av pandemi måste chefer nu även förhandla arbetsvillkor och löner online. En förhandlingssituation som kräver nya och andra förberedelser.

Kursen vänder sig till dig som är inköpare, säljare, chef samt HR-personal och andra som ännu inte har ett fastlagt beteende i sin förhandlingsteknik. Den är ytterst lämplig för små och medelstora företag som inte kan avvara så mycket tid men vill fånga det nödvändigaste för att bli mer framgångsrik i sina digitala förhandlingar. 

Kursen är ett komplement till Silfs kurser FörhandlingsteknikFramgångsrik affärsförhandling, Offentlig förhandling och Advanced Negotiating and Influencing.

Marie Simonsson

Marie Simonsson - webinar förhandling distans

Marie är civilekonom med en Master of Science i ledarskap och beteendevetenskap. Hon har arbetat som chef och företagsledare i svenska och internationella företag under mer än 20 år och förhandlade då både inköp och försäljning i stora delar av världen.

Nuförtiden har hon eget företag och arbetar halvtid som styrelseproffs i olika företag. Resten av tiden arbetar hon med utbildningar och inte minst som lärare på Silf. 


Välkommen till workshop med Silf!

Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Silf FastTrack

Endags-workshop för snabbt lärande. Djupdyk i aktuella ämnen inom inköp och logistik på endags-workshops där får du både aktuell teori och träna på tillämpning. Du får även praktiska verktyg för att snabbt komma igång. Läs mer om Silf FastTrack

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation