Entreprenadjuridik

På kursen Entreprenadjuridik lär du dig att göra väl genomarbetade förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar och på så vis undviker du juridiska fallgropar och besvärliga tvister som ibland uppstår i samband med entreprenadavtal.

Gör entreprenaden till en lyckad affär

Entreprenader innebär ofta mycket stora belopp och det är svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. Det är därför viktigt med väl genomarbetade förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar så att missförstånd mellan parterna om vad som ingår och skall utföras kan undvikas. De som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå den andra parten, gör färre fel och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader.

Kursen Entreprenadjuridik tar upp de grundläggande momenten i avtal- och köprätt vilket underlättar förståelsen och användandet av de olika standardavtalen inom entreprenadrätten. Vidare behandlas olika entreprenadformer, ersättning och systematik, samt genomgång av hela AB 04 och ABT 06.

Från Entreprenadjuridik

 • Vad karaktäriserar ett entreprenadavtal?
 • Grunder i avtal-, köp- och standardavtalsrätt samt ABM 07
 • Entreprenadjuridik- olika former och ansvar
 • AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsfrågor
 • Hävning och tvistelösning
   

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du som upphandlar entreprenader ska behärska de olika standardavtalen inom entreprenadrätten.

Målet är att du ska ha förmåga att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med entreprenadavtal.

Vem ska gå Entreprenadjuridik?

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med entreprenader, antingen som köpare av entreprenader eller som leverantör av entreprenader. Exempelvis du som arbetar i en roll som beställare, entreprenör, projektledare, säljare eller tekniker.

För att kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen bör du ha en uppfattning om vad entreprenadarbete handlar om, vilka parter som vanligtvis är inblandade och hur processen ser ut.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

 • Att behärska de olika standardavtalen inom entreprenadrätten
 • Hur man undviker dyra missförstånd med välarbetade förfrågningsunderlag och kontrakt
 • Goda kunskaper i entreprenadrätt som är ett måste för att få systematik och lönsamhet i affären

Kommande starter

Datum: 8 oktober - 10 oktober
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler