S&OP - Sales and Operations Planning

På kursen S&OP - Sales and Operations Planning får du metoder och verktyg för att kunna arbeta inom S&OP. Du lär dig hur du kan använda S&OP som en strukturerad arbetsprocess och därigenom få bättre leveransförmåga och ökad lönsamhet.

Balansera efterfrågan och försörjning

S&OP - Sales and Operations Planning eller Sälj- och verksamhetsplanering är en övergripande affärsprocess som används för att koordinera aktiviteter i företagets funktioner. Genom att kontinuerligt sammanställa företagets aktiviteter och att kommunicera dessa mellan avdelningarna skapas en samsyn. Med denna samsyn kan man på ett mer lönsamt sätt hantera och parera förändringar mer effektivt.

Från S&OP- Sales and Operations Planning

  • Vad är S&OP, bakgrund och utveckling?
  • S&OP-processen
  • Roller, ansvar och tidplaner
  • S&OP-verktyg
  • Att tänka på vid implementering
  • Vad kännetecknar en optimal S&OP-process?
  • De vanligaste fallgroparna

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om Sales and Operations Planning i stort.

Målet är att du efter kursen fått kunskap om hur S&OP påverkar hela verksamhetens operativa effektivitet. Du får metoder och verktyg för att kunna arbeta inom S&OP.

Vem ska gå S&OP – Sales and Operations Planning?

Blivande och nyblivna logistik-, kategori- och inköpschefer som vill utveckla sin förmåga att utarbeta strategier och mål för inköps- och logistikverksamheten.

För att kunna ta till dig innehållet i S&OP bör du ha kännedom om kopplingen mellan företagets strategier och aktiviteter i den operativa verksamheten.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Förståelse för S&OP som en strukturerad arbetsprocess
  • Hur S&OP kan bidra till en bättre leveransförmåga och lönsamhet
  • Metoder och verktyg som hjälper dig i ditt arbete med S&OP
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget eller en bokad lokal. Läs mer om företagsinterna utbildningar eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Läs om Företagsintern utbildning

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015