Mentor inom supply chain

Bli mentor till våra studenter!

Silf förening erbjuder studentmedlemmar möjligheten att få träffa en mentor inom specifika kategorier.

Vad innebär det att vara mentor och vad innebär det för dig som student?

 • Att hjälpa en person vidare i sin yrkesbana. Mentorn förväntas ha erfarenhet i just det som studenten vill förkovra sig i.
 • Mentorn är en förebild, rådgivare, lärare och vän i en och samma person.
 • Cirka 1-2h i månaden.
 • Inget förberedande arbete krävs.
 • Mentor och student blir kontaktade via Silf för uppstart.
 • Mentor och student tar själva ansvar för vidare möten.

 

Anmäl ditt intresse som mentor och ange inom vilket område

Om du är intresserad av mentorskap, så vänligen markera inom vilka av de tio områdena som du vill – och kan – verka. Vi vill också veta om du kan anta mer än en adept, max tre adepter. Här kan du även ange om du har något önskemål om profilen på din adept. Genom registrering anmäler du ditt intresse för att delta i vår mentorbank. Vi bekräftar ditt intresse som mentor med ett mail och kommer sedan att ta kontakt med dig när vi får in en adept som vi har matchat fram till dig.

Som mentor får du ingen ekonomisk ersättning men en bra möjlighet att själv reflektera över dina erfarenheter inom Supply Chain. Något som vi av erfarenhet vet att de flesta ledare och chefer har svårt att skapa tid för. Sedan kommer du troligen att bli bättre på att lyssna, formulera en rak och tydlig återkoppling. Vi är säkra på att du också kommer att stimuleras av din adept till att tänka på ett nytt sätt och få bättre förståelse för hur yngre personer tänker och resonerar.

Områden inom Supply Chain:

 1. Supply Chain generellt
 2. Inköp/Förhandling
 3. Offentlig upphandling
 4. Logistik/Distribution
 5. Hållbarhet/Miljö
 6. Certifiering
 7. Projektplanering
 8. Förändringsprocesser
 9. S&OP
 10. Investeringsplanering

 

Kontakt och anmälan av intresse

Kontakt vid frågor och funderingar; medlem@silf.se och ansökan/intresse. 

Mentorskap för dig som student

Mentorskap Silf medlem student Nu erbjuder vi dig som student ytterligare en medlemsförmån. Mentorskap är en möjlighet för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en mentor och dig som student och medlem i Silf förening. Söker du professionell eller personlig utveckling och vill bli mer framgångsrik i din framtida yrkesroll inom supply chain? Läs mer om Mentorskap för dig som student