Hälften av de handelsberoende företagen har förberett sig inför brexit

En undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland 400 inköpschefer visar att vartannat export- och importintensivt företag har förberett sig inför brexit, vilket är betydligt fler än för nio månader sedan. Eftersom Storbritannien är en viktig marknad är det hög tid att de som ännu inte sett över hur brexit kan påverka affärsrelationerna gör det.1

Pressmeddelande

22 oktober 2019

En större andel av de mest handelsberoende företagen i Sverige har förberett sig inför brexit jämfört med föregående undersökning men fortfarande uppger fyra av tio att de inte gjort några förberedelser. Det väcker frågan om företagen har tagit ordentlig höjd för de utmaningar som brexit kan innebära, inte minst med tanke på att Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner.

- De flesta företag som har internationell handel kommer påverkas av brexit, det gäller även om de inte handlar direkt med Storbritannien. Det är därför angeläget att företagen ser över hur deras affärs- och handelsrelationer med Storbritannien ser ut. Det kan kosta företagarna att inte vara förbredda, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Stora branschskillnader

Medan sex av tio företag inom tillverkningsindustrin har förberett sig är det fortfarande betydligt färre tjänsteföretag som gjort det. Istället framträder en tudelad bild där fyra av tio företag i tjänstesektorn har gjort förberedelser samtidigt som en lika stor andel anser att det inte behöver göras några förberedelser.

- Om svaret bygger på en analys är det bra och då kan företagarna sitta lugnt i båten, om de däremot bara gjort ett antagande kan effekterna vid ett utträde bli stora. Det är också oroväckande att vart tionde företag i tjänstesektorn fortfarande inte vet om de behöver förbereda något. Vårt råd är att verkligen sätta sig in i vad det kan få för effekter på företaget, både på kort och lång sikt. Det är hög tid för dem att ta reda på det nu, säger Jörgen Kennemar.

Hård brexit allt mer troligt

Ett avtalslöst brittiskt utträde ur EU den 31 oktober ser allt mer sannolikt ut. Efter det ingår inte Storbritannien i EU:s gemensamma marknad. Istället kommer WTO:s regelverk att gälla. Svenska företag som gör affärer med Storbritannien kommer omedelbart att påverkas med bland annat ökad tulladministration och högre kostnader som följd.

Kontakt
Jörgen Kennemar, ekonom, Group Public Affairs Swedbank, +46 70 643 83 29
Unni Jerndal, presschef Swedbank, +46 73 092 11 80

 

Tips! Så kan företag förbereda sig för inför brexit

  • Se över affärsrelationer och handelsöverenskommelser med Storbritannien; I synnerhet företag och samarbetspartens policy, kontrakt, produktionskedjor och handelsmönster. 

  • För att undvika stopp i handeln med Storbritannien vid en hård brexit behöver svenska företagen ansöka om ett Eori-nummer hos Tullverket. Eori-numret ska anges i tulldeklarationerna som blir obligatoriska för att kunna föra varor över gränsen mellan EU och Storbritannien. 

  • Mer information om hur man kan förbereda sig finns på tullverket.se

förberedelser i företaget inför brexit? tabell


1 Frågorna om företagens brexit-förberedelser ställdes i samband med Inköpschefsindex i september 2019. Inköpschefsindex omfattar cirka 400 inköpschefer från tillverkningsindustrin och privata tjänstesektorn och görs i samarbete mellan inköpsorganisationen Silf och Swedbank sedan 1994. Inköpscheferna representerar de största företagen och urvalet av företag ska spegla den faktiska branschstrukturen för tillverkningsindustrin och för privata tjänstesektorn.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

PMI - Inköpschefsindex

Logga PMI Silf och Swedbank Inköpschefsindex – PMI, Purchasing Managers Index – är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Läs mer om PMI - Inköpschefsindex