Medarbetare på Silf

Bjarne Svensson

Account Manager/
Kompetensrådgivare

Tel. 08-752 16 63
Kontakta Bjarne

Johan Bonde

Account Manager/
Kompetensrådgivare
Tel. 08-752 16 89
Kontakta Johan

Susanne Berg

Account Manager/
Kompetensrådgivare
Tel. 08-752 16 61
Kontakta Susanne

Katarina Giertz

Försäljnings- och
Operativ chef
Tel. 08-752 16 77
Kontakta Katarina

Lena Wilmo

Kursservice
Tel. 08-752 16 86
Kontakta Lena

Pernilla Nyberg

Projektkoordinator och
kursservice

Tel. 08-752 16 73
Kontakta Pernilla

Yvonne Anfält

Kursservice och
IT-ansvarig

Tel. 08-752 16 82
Kontakta Yvonne

Andreas Takacs

Chef Business Content
Ansvarig företags-
interna tjänster

Tel. 08-752 16 81
Kontakta Andreas

Anna Nibbelblad

Affärsprojektledare
Tel. 08-752 16 88
Kontakta Anna

Frida Eriksson

Affärsprojektledare
Tel. 08-752 16 78
Kontakta Frida

Markus Wahlström

Utbildningsansvarig
öppna utbildningar
Tel. 08-752 16 65
Kontakta Markus

Kerstin Nolin

Layout och design
Tel. 08-752 16 95
Kontakta Kerstin

Wanda Eneqvist

Webb och marknadskoordinator
Tel. 08-752 16 96
Kontakta Wanda

Anna Sjöblom

Kanslichef föreningen
Tel. 08-752 16 92
Kontakta Anna

Monica Olstveten

Ekonomichef och
HR-ansvarig

Tel. 08-752 16 94
Kontakta Monica

Carina Dahllöf

VD
Tel. 08-752 16 83
Kontakta Carina

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.