Miljödiplomering

Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund, är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Här kan du läsa Miljöberättelse 2019.

Miljöberättelse 2019

Organisation och verksamhet

Silf omsätter kompetens till hållbar lönsamhet - Vi utbildar Sveriges Inköpare och Logistiker. Silf Competence är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling. 

Varje utbildning och program är kvalitetssäkrad efter internationella gångbara standards. Silf erbjuder även företagsanpassade utbildningar, seminarier, workshops, kompetensinventering, kvalificerade konsulttjänster samt e-Learning. Silf anlitar underkonsulter för att kunna leverera dessa tjänster som indirekt berörs av våra krav inom miljö och hållbarhet. Detta har kommunicerats och kommuniceras löpande genom Silfs Code of Conduct.

Vi har sedan flera år tillbaka en miljöpolicy för Silf Competence verksamhet men har även tidigare arbetat med vissa miljörelaterade frågor. Miljöarbetet tog fart i och med att vi fick en miljöansvarig juni 2013, och har gjort många miljöförbättringar. Ny mål- och handlingsplan för 2018 och 2019 utformades 2018. Verksamhetens ledning följer upp miljöarbetet och godkänner dokumenten årligen.

Silfs miljöarbete bygger på kriterier för Svensk Miljöbas som är ett nationellt småföretagsanpassat miljöledningssystem baserat på de fem grundelementen i ISO 14001. Vårt miljöarbete bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar av såväl dokumentation som miljöförbättrande åtgärder. Miljöarbetet följs löpande upp internt och företagets ledning utvärderar miljöarbetet och fastställer miljöberättelse med policy, mål och handlingsplan för kommande år. Vår verksamhet revideras årligen enligt Svensk Miljöbas av godkända revisorer från Sustema och tredjepartsrevideras vart fjärde år av tredjepartsrevisorer.

Våra betydande miljöaspekter har kartlagts vid en miljöutredning och utifrån dessa är vår miljöpolicy och våra miljömål formulerade. Vi har upprättat en förteckning över den lagstiftning som berör oss och de kemikalier vi använder i vår verksamhet. Vår miljöansvarige deltar kontinuerligt i olika utbildningar inom miljöområdet och samtliga anställda har gått utbildning i grundläggande miljökunskap. Vi har arbetat med Miljödiplomeringen sedan 2013 och strävar efter att förnya miljödiplomet varje år.
Vår miljöansvarige är Anna Sjöblom och vår VD Carina Dahllöf har ett övergripande ansvar för att vi
uppfyller de rättsregler inom miljöområdet som berör vår verksamhet.

 

Miljöpolicy

Vi har sedan tidigare en miljöpolicy som reviderats inför 2019.

Miljöplan

Vi har under 2018 arbetat med följande:

 • Vi utbildar löpande nyanställda i grundläggande miljökunskap enligt svensk miljöbas.
 • Vi har en Uppförandekod som löpande kommuniceras till våra leverantörer och kunder. 
 • Vi har en arbetsmiljöpolicy som löpande kommuniceras till våra medarbetare.
 • Vi arbetar löpande med leverantörsbedömningar inom områdena miljö och kvalitet.
 • Vi har 2018 arbetat med att implementera vårt digitala kursmaterial. Under 2019 fortsätter arbetet med ytterligare områden såsom övningar och intyg.
 • Vi köper ursprungsmärkt el från vattenkraft till företaget vilket hjälper till att sänka utsläppen av koldioxid samt till en långsiktig omställning mot ett mer hållbart energisystem.
 • Vår miljörapport för återvinning visar på en markant ökning.
 • Vi ökar kontinuerligt elektronisk fakturering, och övergår under 2019 till nytt system för elektronisk fakturering.
 • Under Q1 2019 byttes i princip all armatur ut till ledbelysning.
 • Vid nyinköp av skrivbord köptes 16 begagnade in och de tidigare återvanns av leverantören.
 • Vi har utökat vår yta för sopsortering med tydliga skyltar så att även besökare (t ex många kursdeltagare i lokalerna) hittar rätt.
 • Automatisk tvåldispenser och pappershanddukshållare installerade för att minska avfall och onödig användning
 • Vi fortsätter med miljöförbättringar enligt vår miljöplan/handlingsplan samt vidtar miljöförbättringar även utöver miljöplanen/handlingsplanen när detta är möjligt.

 

Bilagor

Miljöpolicy
MiljölagkravförteckningGodkänd av Carina Dahllöf

Datum: 2019-05-23

 

Miljöberättelse 2019 som pdf

 

Silfs miljödiplom

Silfs Miljödiplom Svensk miljöbas

Kontakt

Miljöansvarig
Anna Sjöblom
Kanslichef

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se