Miljödiplomering

Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund, är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Här kan du läsa Miljöberättelse 2017.

Miljöberättelse 2017

Organisation och verksamhet

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet - Vi utbildar Sveriges Inköpare och Logistiker. Silf Competence är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, förhandling och juridik. Vi erbjuder enstaka kurser, konsulttjänster, företagsakademier och certifieringsprogram både för dig och ditt företags kompetens- och karriärutveckling.

Varje utbildning och program är kvalitetssäkrad efter internationella gångbara standards. Silf erbjuder även företagsanpassade utbildningar, aktuella seminarier, workshops, kompetensinventering, konsultinriktade tjänster samt e-Learning.

Vi har sedan ett par år tillbaka en miljöpolicy och har även arbetat med en del frågor men miljöarbetet tog fart i och med att vi fick en miljöansvarig juni 2013. Vi har redan gjort många miljöförbättringar. Ny miljö/handlingsplan för 2017 är under utformning. Verksamhetens ledning följer upp miljöarbetet och godkänner dokumenten årligen.

 

Miljöpolicy

Vi har sedan tidigare en miljöpolicy som revideras inför 2017.

Miljöplan

Vi har under 2016 arbetat med följande:

  • Vi utbildar löpande nyanställda i grundläggande miljökunskap enligt svensk miljöbas
  • Vi har upprättat en Uppförandekod som löpande kommuniceras till våra leverantörer
  • Vi har upprättat en arbetsmiljöpolicy som kommunicerats till våra medarbetare
  • Vi arbetar löpande med leverantörsbedömningar inom områdena miljö och kvalitet
  • Vi har bytt ut direkt material i form av block och pennor till våra utbildningar Pennor till biologiskt nedbrytbara samt Svanenmärkta block
  • Vi köper ursprungmärkt el från vattenkraft till företaget vilket hjälper till att sänka utsläppen av koldioxid samt till en långsiktigt omställning mot ett mer hållbart energisystem
  • Vi har ökat elektronisk fakturering med 300%
  • Vi fortsätter med miljöförbättringar enligt vår miljöplan/handlingsplan samt vidtar miljöförbättringar även utöver miljöplanen/handlingsplanen när detta är möjligt

 

Bilagor

Miljöpolicy
MiljölagkravförteckningGodkänd av Carina Dahllöf

Dokumentet är reviderat i januari 2017

Silfs miljödiplom

Silfs Miljödiplom Svensk miljöbas

Kontakt

Miljöansvarig
Anna Sjöblom
Kanslichef

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se