Både inre och yttre utmaningar för framtidens inköp

Att inköpsorganisationer gjort betydande framsteg med den digitala transformeringen de senaste 12 månaderna är mycket bra, det finns dock ytterligare utrymme till förbättringar som måste till, enligt en ny studie.

Anpassa både kompetens och talang

En av de stora utmaningarna som man tar upp i artikeln är att anpassa både kompetens och talang till de förändrade affärsbehoven. Vidare måste man kunna mäta och hantera inköpsprocessen och hanteringen av densamma, skapa ökat värde för alla delar av affären inte minst i leverantörsrelationen och lägga större fokus på kategoristyrning.

Läs vidare i denna artikel av James Henderson:

Procurement making strides in digital transformation journey

Artikel från supplychaindigital.com

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight