Carbon footprint och supply chain traceability

Produktdata genom distributionskedjan 

Silfs medlemmar jobbar inom spridda sektorer, men med den gemensamma nämnaren att vi arbetar inom olika steg i distributionskedjan. Supply Chain management har de senaste åren börjat bestå av långt mycket mer än bara de fysiska produkter, allt mer data följer med produkten genom kedjan och kan många gånger vara affärskritiskt och viktigt genom hela produktlivscykeln.

Close the loop


En orsak till att till exempel större grossister kan ta ett högre pris för en produkt än till exempel producenten av samma produkt, är på grund av att grossisten har berikat med nödvändiga data och kan exponera denna till kund. På så sätt har god datakvalitet blivit en framgångsfaktor och har ett stort affärsvärde för alla som kan presentera den. Vissa leverantörer kommer att bli bortvalda (detta sker redan) om de inte kan visa på att de har den datan som krävs, andra som jobbar med det, kan som sagt ta bättre betalt. 

Vikten av god datakvalitet gäller i hela distributionskedjan, det är inte enbart ett försäljningsargument i sista ledet utan också en orsak att välja bort leverantörer mycket längre ner i kedjan, men ofta sätts det inte på sin spets där…än.

Utmaningar med datakvalitet 

Problemet med datakvalitet är växande eftersom slutkund eller olika instanser kräver mer och mer data och förutom denna typ av grundläggande data som jag har diskuterat här ovan är det nu ytterligare data som många vill skall följa med produkten. Denna försvinner ofta på grund av att tillverkare och producenter redan har problem att arrangera och skicka med en tillräcklig kvalitet på grundnivån.

På grund av detta försvinner därför många gånger kunskap och data när produkter och delar av produkter rör sig genom distributionskedjan. Det går att kontrollera att de egna producenterna har och följer de CSR som man har bestämt, men hur förhåller det sig i ledet innan. Samma sak gäller carbon footprint där man ofta enbart kan redovisa för sin egen del i en produkt men har betydligt svårare att göra det för tidigare led utan att arbeta med schabloner. Detta gör att det blir snedfördelat och produkter som kanske har ett högre livcykelavtryck ser betydligt miljövänligare ut än vad de faktiskt är.

EU kravställer

För att lösa detta har EU redan för många år sedan börjat kravställa med hjälp av olika direktiv att man som köpare skall genomföra och kunna påvisa att man har gjort en Due diligens för en rad olika produkter. Dessa krav håller på att stärkas och kommer antagligen innefatta produktpass på alla produkter.

 

ok m dpp

”Om kravet på produktpass enbart är ur ett miljöperspektiv eller om det också är för att man lättare skall kunna förtulla produkter och införa embargo är ett bra diskussionsunderlag, antagligen båda två.”

Men för att kunna kommunicera och dra nytta av att bygga varumärken runt av att man är transparent med vilka material man använder och vilket klimatavtryck detta ger är det en förutsättning att även kunna visa detta för slutkonsument. Har det därför eller på grund av kommande direktiv blivit aktuellt för er att börja välja leverantörer som klarar av att visa på transparens i sin supply chain kan ni tvinga in dessa i ert eget system, till exempel OkTrade eller liknande system, där man kan följa ingående delar, batchar och material bakåt för att bygga kedjan bakåt och på så sätt säkerställa att man följder de direktiv som kommer. Det är alltid bättre att börja innan det blir affärskritiskt eftersom ni flesta vet att det tar tid att ”lära upp” en leverantör på de kraven man ställer.   

ok m scm

 

Är detta något ni jobbar aktivt med är det också dags att läsa min tidigare krönika om att hitta alternativ till Kina/Asien, där företagen i många fall inte är mogna att kunna dela med sig av sin data, och/eller så har de själva inte full kontroll på sina inköp vilket gör det hela problematiskt.

Viktig aspekt i inköpsarbetet

Något vi vet säkert är att det kommer krävas en större och mer exakt mängd data i framtiden än vad vi har idag, och samtidigt att det antagligen kommer vara en av de viktigaste aspekterna i inköpsarbetet att kravställa leveransen av denna. Frågan är när vi börjar?

 

Om författaren:

Martin är internationell ekonom i grunden och flyttade redan 2005 till Kina där han bosatte sig i södra Kina där en stor del av produktionen sker. Under 2005–2014 varav 6 år i Kina jobbade han med en rad olika produkter och material, med fokus på premium. Eftersom Martin talar flytande Kantonesiska fick han en unik inblick i hur produktion och inköp fungerade i Kina.

Sedan 2014 har Martin jobbat med en rad områden kopplat till ehandel som kanal, men där hans tidigare erfarenhet inom produktutveckling, inköp och logistik alltid har spelat en viktig roll.

Martin sitter idag som CSO (Chief Strategy Officer) på Priceindx där han är rådgivare inom strategiska frågor till många av Nordens största retail företag samtidigt som han även sitter i en rad styrelser och advisory boards.

Kontakta gärna Martin via hans Linkedin: Martin Granberg (梁马丁) | LinkedIn eller via Silf på medlem@silf.se

Martin Granberg

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight