Hållbar plan för industri 4.0

Rapporten “Practical Pathways to Industry 4.0” har kartlagt de största utmaningarna som tillverkare runtom i världen står inför när de övergår till en så kallad ”industri 4.0”-modell, som bygger på automation och ny digitaliserad teknik. Undersökningen bygger på intervjuer med tillverkare runtom i världen som identifierat de sex svåraste utmaningarna -- med digital kompetens och tillgång till finanser de två största.

Vilka sätt kan tillgång till nytänkande finansieringslösningar underlätta?

Det ideala industri 4.0-samhället är en automatiserad och digitaliserad värld där människor, maskiner och system är digitalt länkade och ger tillverkare bättre effektivitet, kvalitet och prestanda i verksamheten. Men för att nå detta mål krävs noggrann planering. Trots att produkt- och marknadsutvecklingen inom digitaliserad tillverkning utvecklas med en slående hög fart, vet erfarna chefer att de riskerar farliga affärskontroller om de flyttar för långt, för snabbt, utan ordentliga kvalitetskontroller samt metoder på plats för att mäta avkastning.

Utmaningarna för digital omvandling 

Övergången till en fulländad industri 4.0-modell är dock ingen helomvändning, utan en process i flera steg. Vår senaste forskning kartlägger vägen till framgång och identifierar de viktigaste utmaningarna för digital omvandling. Över 60 tillverkare och managementkonsulter i 11 länder runt om i världen fick ge sina åsikter genom intervjuer. Det stod klart att digitala färdigheter (särskilt vad gäller digital produktionskompetens, digital underhållskapacitet och operativ och strategisk analys) samt tillgång till finansiering för digital omvandling, är de två största utmaningarna för tillverkarna.

Samtliga intervjuade uppgav att utan tillgång till lämplig och hållbar finansiering från tredje part är tillverkare hindrade att införskaffa nödvändig digitaliserad teknik för effektiv digital transformation.

Huvudutmaningarna som framkom var:

 1. Digitala färdigheter
 2. Tillgång till finansiering
 3. Att skapa en kultur av samarbete inom företaget
 4. Data- och IT-säkerhet
 5. Brist på underlag och bevis för avkastning på digitaliseringsinvesteringar
 6. Behov för att skapa en tydlig och planerad plan för omvandlingen

Att bygga en hållbar plan

Tillverkningsföretag och managementkonsulter som intervjuades för studien kände starkt att byggandet av en hållbar plan för industri 4.0 inte kan reduceras till en enda, förenklad formel. Varje företags omständigheter, digitala framsteg, marknadsdynamik, ledningsförmåga, talangpool och ekonomiska kapacitet är olika. Deltagarna i studien var därför överens om att ett alltomfattande tillvägagångssätt – en metod – som omsluter ett flertal aspekter av tillverkarens verksamhet är nyckeln till att bygga en hållbar plan för digitalisering och automatisering.

Finansiering som första steg

Deltagarna identifierade också att finanserna borde övervägas redan i de första etapperna av strategi och planutveckling. Innovativt strukturerad finansiering (till exempel integrering av flexibla betalningar i linje med den förväntade avkastningen på investeringar som industri 4.0-tekniken förväntas producera) öppnar upp för möjligheter och hjälper även till att göra lösningen finansiellt hållbar.

För att övervinna de hinder som uppstår när man behöver investera i industri 4.0-teknik har specialistfinansierare utvecklat en rad olika finansieringsverktyg, även kallat ”finansiering 4.0”, som möjliggör övergången till den nya generationens digitala teknik på ett sätt som är billigt och hållbart samt är utformat för att lindra trycket på kassaflöde och rörelsekapital hos tillverkarna.

Finans 4.0

"Finans 4.0" - är en snabbt växande sektor med nya flexibla strukturer som utvecklats efter en kund-för-kund basis. Dessa flexibla finansieringsverktyg kombineras på ett flertal sätt för att möjliggöra den investering som krävs för industri 4.0 över tid.

Exempel på sådana nytänkande lösningar är:

 • ”Pay-to-access/use- utrustning och teknik”, eller betala per användning-modeller, möjliggör förvärv av system eller utrustning och omfattar teknik, service och underhåll i ett enda avtal. Perioder kan böjas för att matcha betalningar till de ekonomiska fördelarna som uppnåtts. Huvudavtal kan inrättas som hjälper till att påskynda framtida teknikförvärv.
 • ”Pay for outcomes-finansiering”, eller betala för resultat-modeller, baserar betalningar på de förväntade affärsmässiga resultaten, som automatisering eller digital teknik möjliggör, som till exempel minskad elförbrukning.
 • Teknikuppgradering och uppdatering – Finansiering kan också erbjuda alternativ att uppgradera under finansieringsperioden, vare sig det handlar om att ersätta med en nyare modell eller så kallade ”retrofit-förbättringar” av den befintliga teknologiplattformen.
 • Övergångsfinansiering – Dessa arrangemang skjuter upp betalning för ett nytt system tills det är igång och tillförlitligt, vilket eliminerar eventuell kostnadsdubbling för tillverkaren.
 • Mjukvarufinans – Specialistfinansiärer förstår hur mjukvara implementeras, och de fördelar som det sannolikt kommer att leverera i praktiken. Då de känner till riskerna detta medför kan de lägga in programvara i ett helhetsomfattande finansieringspaket.
 • Arbetskapitallösningar – Förbättrad konkurrenskraft kan leda till plötslig tillväxt, som medför tryck på leveranser, lager och övergripande kassaflöde. Finansieringstjänster – vanligtvis baserade på någon form av fakturafinansiering – finns tillgängliga för att hjälpa till att hantera de bredare ekonomiska utmaningar som digitaliseringens framgångar ger.


Finans 4.0-arrangemang tenderar att erbjudas av specialistleverantörer som har en djup förståelse både för hur digitaliserad teknik fungerar och hur den tekniken praktiskt kan genomföras för att möjliggöra en hållbar plan för industri 4.0. Ibland kan finansieringsarrangemanget vara en inbäddad del av propositionen och erbjudas redan i början av försäljningscykeln. I andra fall hänvisar teknikleverantören sin kund till en eller flera finansieringsleverantörer för att finansiera en försäljning.

Tillverkare måste identifiera de bästa finansieringspaketen för att kunna digitalisera och automatisera verksamheten på ett effektivt sätt – från teknik och mjukvara till produktionslinje och företaget i dess helhet. För de mest effektiva lösningarna bör tillverkarna se till att arbeta med organisationer som kan tillhandahålla integrerade teknik- och finansieringsförslag.

 

 

Av Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn på Siemens Financial Services i Sverige 

[1] BCG, “Time to Accelerate in the Race Toward Industry 4.0” (May 19, 2016).

[1] Practical pathways to Industry 4.0, Siemens Financial Services, Spring 2018.

 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight