Inköparens ansvar att transporterna sker lagligt

Det kommer att ställas allt högre krav på den som beställer och upphandlar transporter och det redan den 1 juli 2018 om regeringens föreslagna proposition till riksdagen går igenom. Tomas Eneroth (S) säger att "I dag har vi problem med olagliga yrkestransporter”.

Högre krav på inköparen

Regeringen hävdar att det idag sker en hel del transporter som görs i strid med regelverket och utan tillstånd. Detta har lett till osund konkurrens då seriösa transportföretag tvingas konkurrera med företag som inte håller sig till reglerna. Regeringens förslag innebär att det kommer ställas betydligt högre krav på inköpare som gjort transportavtalen och är beställare av transporttjänsterna. Vid ett införande kommer man ställas till svars för övriga beställare och aktörer i hela transportkedjan för att säkerställa att transporterna sker på laglig vis. 

– Det ska vara ordning och reda på svenska vägar. I dag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Det är en hög prioritet för den här regeringen att komma till rätta med det. Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S).

 

Propositionen avser ändringar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight