Johan och Jenny - populära lärare

"Vilken toppenkurs med kunniga ledare" är några av de superlativ Johan och Jenny ofta får när de lär ut kommunikation, självinsikt och kunskaperna om hur man får människor att arbeta bättre tillsammans. Går det att leda sig själv och andra framgångsrikt i förändring? är en av flera frågor du får bolla med under kunnig handledning dessa dagar. I Silf Insight får du ta del av våra kurslärare, Johan och Jenny, där de berättar om sig själva, sina erfarenheter och vad deltagarna på Silfs ledarskapskurser kan ta med sig från kursen.

Vilka är ni och hur kom det sig att ni arbetar med ledarskap?

Johan: Jag har en lång och gedigen erfarenhet som ledare i olika sammanhang. Att coacha, utbilda och inspirera har alltid tagit en stor plats i de uppdrag jag haft. Jag drivs av andra människors utveckling och att ännu bättre resultat kan uppnås. Oavsett om jag har varit chef, projektledare eller utbildare har jag alltid haft ett stort resultatfokus. Om man ändå ska göra något varför inte göra det så bra som möjligt

Jenny: Med en brokig yrkeskarriär där jag varit i många olika roller både offentligt och privat, har det funnits en gemensam nämnare – människor. Med det kändes det självklart att gå vidare med ledarskap både det personliga och i grupp, då detta är det som i grunden gör om vi mår bra, lyckas, når resultat och håller den kvalitet vi behöver för att vara konkurrenskraftiga idag. Att få göra skillnad genom att utbilda, leda, inspirera andra till att bli ännu bättre – det är ett privilegium och det är lätt att le när jag går till jobbet!

Vad fick er att börja som lärare på Silf och hur länge har ni gjort det? 

Vi ”upptäcktes”/kontaktades av medarbetare från Silf som hade sett oss föreläsa om ledarskap. Efter diskussion om samarbete och upplägg började vi våren 2012.

Vad har ni för erfarenheter med er in på en Silf kurs att förmedla?

Ledarskapserfarenheter från privata och offentliga verksamheter, både från mindre lokala till större globala. Både på individ och gruppnivå. Vi är båda egna företagare idag med allt vad det omfattar i ledarskap. Det innebär att vi använder allt vi gör på kursen mer eller mindre dagligen så allt vi gör är ”hands on” från verkligheten. 

Hur kommer lärandet påverka deltagarnas vardag både personligt och för sina företag/organisationer?

Att förstå hur kommunikation verkligen fungerar och hur jag kan använda det som verktyg i mitt sätt att leda andra eller mig själv, gör att jag på ett enkelt sätt kan nå fram mycket bättre och få medarbetare/kollegor att dra åt samma håll. Resultatet kommer snabbare och vägen dit blir enklare. Det finns egentligen inga svåra människor, bara du vet hur du ska kommunicera med dem.

Vad är det största mervärdet man tar med sig hem efter kurs?

Ökad självinsikt, ökad kommunikationsförmåga, kunskaper om hur man får människor att arbeta tillsammans och kunna hantera förändringar så alla följer med. Bland annat.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

Att investera i utbildningen är en investering både i dig själv och företaget som ger ett omedelbart resultat. Detta oavsett vilken roll du, formellt ledarskap eller annat, så leder du ändå alltid, och påverkar dig själv och andra, i olika situationer.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap mjuk och stark Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig mer kunskap och verktyg kring framgångsrikt ledarskaps-, utvecklings- och förändringsarbete. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla både ditt personliga och professionella ledarskap och innehåller mycket praktisk träning. Det gör att du direkt kan tillämpa det nya för att tryggt, tydligt och engagerande leda framåt, vilket leder till ännu bättre resultat. Passar både chef och ledare. Läs mer om Ledarskap, kommunikation och förändring