Skillnaden mellan att överleva och blomstra för företagen

Tillverkningsföretag runtom i världen står nu inför avsevärda utmaningar att investera i Industri 4.0, särskilt med tanke på den nuvarande globala krisen. Investering i digital transformation utgör nu skillnaden mellan att överleva och blomstra för företagen. Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar att den globala investeringsutmaningen för smart fabrikstransformation är nästan 400 miljarder dollar under de kommande fem åren. Smarta tillverkare använder nya finansieringsmodeller, för att nå kommersiellt hållbara sätt att betala för denna brådskande digitala transformering.

Investera i smarta fabriker

Tillverkningsindustrin är inget undantag

Den nuvarande krisen har påverkat alla industrier och tillverkningsindustrin är inget undantag. Många tillverkare måste anpassa produktionen till en fluktuerande efterfrågan eller inriktar sina processer för att stödja det mest akuta produktbehovet. I båda fallen kan fördelarna med de kostnads- och energibesparingar som härrör sig från investeringen i ett fullt digitaliserat fabriksgolv vara avgörande för att hjälpa tillverkningsföretag att klara av tider av förändring.

Företag börjar till exempel att generera sin egen värme och kraft för att föra energiproduktionen närmare dess användning. Detta gör det möjligt för tillverkare att minska energibortfallet som sker när man transporterar el från en del av landet till en annan. Energiöverskott fångas upp och återanvänds, medan produktionslinjens processer justeras för att optimera energieffektiviteten. På liknande sätt kan frikopplingen mellan fysiska tillgångar och deras övervakning förbättra flexibiliteten och minska maskiners driftstopp – till exempel, istället för att reparera på plats, kan en snabb fjärranalys av problemet och en fjärrstyrd omstart utföras.

Miljarder euro i besparingar för den svenska tillverkningssektorn

När det gäller energioptimeringen möjliggör energieffektiva uppgraderingar av utrustningen, energiproduktion på plats och effektiv mikrogridöverföring attraktiva energibesparingar. Detta kan generera miljarder euro i besparingar för den svenska tillverkningssektorn. Många tillverkningsföretag använder de stora besparingarna från den förbättrade energihanteringen till att subventionera digital transformation, förbättra positioneringen gentemot konkurrenter, utveckla innovativa produkter, genomföra marknadsföringsinitiativ samt ta sig in på nya marknader eller andra affärsgenererade aktiviteter. För företag som ännu inte har startat ett energioptimeringsprogram är därför varje dags fördröjning en dag då aktieägarnas kapital inte används optimalt.

Att förstå kostnaden av att inte investera i Industri 4.0

Företag som inte investerar i digital transformation kommer sannolikt att hamna långt efter sina konkurrenter. Att förstå kostnaden av att inte investera i Industri 4.0 är temat på den senaste marknadsanalysen från Siemens Financial Services (SFS). Rapporten uppskattar storleken på investeringsutmaningen och tittar på de potentiella vinster från investeringar i smarta fabriker som låg-investerare eller icke-investerare går miste om. Investering i digital transformation utgör nu skillnaden mellan att överleva eller blomstra för företagen och har en allt större betydelse med tanke på den ekonomiska osäkerhet som nyligen uppstått.

Studien ”Industry 4.0: Rising to the Challenge”, den första i en serie – uppskattar konservativt att den globala investeringsutmaningen för smart fabriksomvandling kommer överstiga 370 miljarder euro ($400 md) under de kommande fem åren. Europa står för 127 miljarder euro ($137 md) av detta - en betydande kapitalinvestering.

Tidsfönstret begränsat

Medan fördelarna med digitalisering kan vara oändliga, är tidsfönstret då investeringen kan generera konkurrensfördelar begränsat, vilket gör frågan akut. För närvarande kan endast 10% av de globala tillverkningsföretagen klassificeras som ”digitala mästare”, medan nästan två tredjedelar bara har klarat av de tidiga stadierna av sin digitala resa. Tidigare SFS-undersökningar har visat att tidsfönstret för möjligheten att ta ledningen före konkurrenterna står öppet i 5-7 år. Vid tidpunkten då 50% av tillverkningsföretagen har gjort betydande investeringar i Industri 4.0 – kommer tillverkare som ännu inte har investerat i digital transformation behöva arbeta sig ikapp. Även tidigare blir trycket för transformation högt eftersom konkurrensfördelen från konverteringen minskar när fler och fler tillverkare använder Industri 4.0-plattformar.

Smarta finansieringslösningar hjälper till

Utmaningarna med att genomföra en digital transformation tenderar att kretsa kring finansieringsproblemet – särskilt under denna tid av ekonomisk stagnation. Dessa barriärer kan dock övervinnas med hjälp av smarta finansieringsmetoder - känt som ”Finans 4.0” – som täcker alla krav, från förvärv av en enstaka digitaliserad enhet, till finansiering av en helt ny fabrik, till och med förvärv av en konkurrent. Smarta finansieringslösningar hjälper till att fokusera på investeringsbehovet, binder hållbart tredjepartskapital för att minska bördan på företagens befintliga kreditlinor, samt nyttjar kassaflödeshanteringstekniker som hjälper till att maximera tillgängligt rörelsekapital.

Dessa smarta finansieringslösningar erbjuds ofta av integrerade specialistfinansiärer som har en djup förståelse för tekniken, marknaderna, applikationerna och driften. Med hjälp av denna kunskap skapar och anpassar de finansieringsstrukturer vars inriktning är att uppnå tydligt identifierade positiva affärsresultat för tillverkaren, genom tillgång till rätt teknik, tjänster och rådgivning. Finansieringsmetoderna anpassas alltså till affärsresultat för att nära koppla finansieringen till den förväntade avkastningen som levereras genom fördelarna med digital teknik.

Så, vilka affärsmål möjliggörs med digital transformation genom smart finansiering? Ökad produktionskapacitet och produktivitet, samtidigt som priskonkurrensen förbättras, vilket kan leda till en högre efterfrågan som i sin tur kräver ökade mängder råmaterial eller komponenter. Digitaliseringen kan därför leda till att tillverkarna upplever en begränsad likviditet på grund av snabb tillväxt. Tillgångsbaserad finansiering gör att en låntagare kan få tillgång till det kapital som kan vara bundet i rörelsekapitaltillgångar. En kreditram, säkrad av låntagarens kundfordringar och lager, ger den likviditet som krävs för att tillgodose dagliga kontanta behov.

Med teknikinnovation och uppgraderingsperioder som förkortas, kan smarta finansieringsmetoder som erbjuds av specialistfinansiärer skydda tillverkarna från risken med föråldrad teknik, genom att integrera uppgraderingar i ett totalt finansieringspaket. Detta gör att plattformens livslängd kan förlängas, såväl som värdet och kapaciteten den ger tillverkaren. Ett växande antal leverantörer av Industri 4.0-lösningar integrerar därför smart finansiering i sitt värdeerbjudande till tillverkningssektorn. Detta ökar värdet av det totala förslaget, samtidigt som det gör erbjudandet ekonomiskt hållbart och anpassat till de affärsfördelar lösningen levererar.

Upprätthåll investeringar även i tider med ekonomiska svårigheter

Det råder en konsensus mellan globala analytiker som säger att det är viktigt att upprätthålla investeringar även i tider med ekonomiska svårigheter. Att investera i smarta fabriksteknologier kan göra att det blir enklare för tillverkare att uppnå de önskade affärsresultaten - genom ökad produktivitet, minskad energiförbrukning eller till och med lägre lagerhållningskostnader. I och med att tempot inom den digitala omvandlingen ökar och tidsfönstret att uppnå konkurrensfördelar från digitala investeringar minskar, använder tillverkarna allt mer integrerade finansieringsalternativ för att underlätta sina Industri 4.0-investeringar och påskynda sin resa mot digitalisering.

Av Carl Ahlgren, Head of Siemens Sales Nordics, Siemens Financial Services

För ytterligare information, se rapporten här: www.siemens.com/rising-to-the-challenge

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight