Tre snabba frågor inför hösten

Vi har ställt några frågor till inköps- och logistikchefer om deras nu-läge och inför hösten.

1) Vad har du för frågor på bordet just nu?

2) Vilka utmaningar ser du inför hösten?

3) Vem är du?


Camilla Magnusson

"Fokus är hur vi förbättrar våran kontroll av våran supply chain, efterlever våran bolagsvision, att vara ett ansvarstagande globalt företag som verkar för att i alla våra aktiviteter bidra till långsiktiga hållbara affärer till nytta för människor och miljön."

"Hur vi framgångsrikt hanterar den utmanande världsmarknaden för på bästa sätt gå starkare framåt."

Camilla
Camilla Magnusson, Nolato, Group Procurement Director Nolato AB

Lovisa Söderholm:

"Sustainability & ESG to drive change in the whole industry towards a more sustainable business, Implementaiton of and ERP system, Business Development to make the world a better place through intelligent movement with a higher speed (autonomous, electrification, optimised transports), an updated procurement business and governance model."

"To be on top of the very volatile and disrupted global supply market in a sustainable way."

Lovisa
Lovisa Söderholm, VP Business Development P&S, Einride AB

Anette Lindbom:

"Råvaruförsörjning speciellt inom silicon, LSR, utveckla hållbarhetsarbetet mot leverantörer."

"Fortsatta problem på transportmarknaden samt fortsatta problem inom råvaruförsörjningen.
Även brist på rätt kompetens speciellt inom teknikområdena."

Anette
Anette Lindbom, Procurement Director, Nolato MediTech

Susanne Porter:

"Upphandlingar av olika affärssystems stöd samt omförhandlingar och nyinköp av licenser/SaaS lösningar.

Lagar och regler förknippade med molnlösningar."

"Allt tar längre tid avtalsmässigt! Nya krav och rutiner på sustainable supply chain management. ESG-frågorna blir allt viktigare inom finans-och försäkringsbranscherna. Nya regelverk, kraven från kunder och omvärldens förväntningar transformerar hela finansbranschen och ställer således högre krav på inköpare och leverantörer."

Susanne
Susanne Porter, Senior IT Contract Manager på If.

Andrea Kosmelova:

"Oförutsägbara kundbeteenden, osäkra leveranser, långa ledtider, höjda transportkostnader, materialkostnader samt materialbrist är några av alla de utmaningar vi står inför."

"Jag kan inte med säkerhet säga hur problemen inom logistikkedjorna kommer att utvecklas i år. Men genom att se till att bygga upp beredskap för att bättre hantera osäkra tider och sviktande logistikkedjor har vi större chans att övervinna oförutsedda utmaningar."

Andrea
Andrea Kosmelova, Supply Chain Director, Nolato MediTor AB

Elin Nilsson 

"Nu är det fullt fokus på förberedelser inför höstterminens kurser och att färdigställa ett bokkapitel".

"Att få tiden att räcka till för alla roliga projekt som jag håller på med! :)"

Elin
Elin Nilsson, universitetslektor Handelshögskolan samt Centrum för regional vetenskap vid Umeå Universitet

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight