Tunneln Helsingfors-Tallinn skapar nytt läge i Norden

Finansieringen av tunnelprojektet är nu klar, med 20 miljarder Euro, så planeringen och diskussionerna är på allvar. I projektet ingår förutom tunnlarna även byggnationer på befintliga och konstgjorda öar. Tunnelprojektet är enormt och klassas idag som Nordens största byggprojekt. På sikt när Ålandsförbindelsen är byggd, så kommer den Nordiska Triangeln att länka ihop Helsingfors med Stockholm, Oslo och Köpenhamn i ett östvästligt samarbete som sträcker sig ända till Kina.

Nordens största byggprojekt

Redan den preliminära uppgörelsen om en huvudsaklig finansieringen av Helsingfors till Tallinn tunneln förändrar läget för infrastrukturen och utbyggnader i Norden. Tunnelprojektet är enormt med en finansiering på 20 miljarder euro har man nu fått igång diskussionen på allvar om Nordens största byggprojekt.

Nordens byggbranscher dras in i finsk-kinesiskt projekt

Som framgår av projektets video är det också ett stort fastighetsprojekt, där man likt Sverigeförhandlingen tar hjälp att finansiera projektet med inkomster från husbyggen i de nya områden som öppnas för stadsutveckling. Tunneln kommer att skapa en gemensam storstadsregion av de båda huvudstäderna. Med dessa dimensioner kommer de flesta i Nordens byggbranscher att på något sätt dras in i detta finsk-kinesiska jätteprojekt. Se videon om projektet här

Det andra är att tunnelbygget kommer att lyfta taket för vad som är möjligt att göra i hela Norden, både nationellt och i internationellt samarbete med fr.a. Kina. Det kommer omedelbart sätta fart på bygget av Rail Baltica i förlängningen av tunneln söderut. Detta EU-projekt har från söder endast nått Kaunas i Litauen. Norrut kan det eventuellt blåsa liv i den nu stoppade Ishavsbanan från Rovaniemi till Kirkenes eller Sallabanan till Murmansk, så att tunneln blir en länk för hela Centraleuropa och Tyskland till Ishavet och Nordostpassagen.

Blåser liv i de östvästliga förbindelserna

Tunnelbygget kommer även blåsa liv i de östvästliga förbindelsernas slumrande stora projekt. I ett slag kommer det att bli möjligt att planera för de båda tunnelförbindelserna vid Åland och Norra Kvarken. Visionärer som stadsgeologen i Helsingfors, Usko Anttikoski, såg Tallinntunneln som det första steget att bygga alla tre förbindelserna under Östersjön.

Idag går de östvästliga järnvägsförbindelserna in i Sverige och Norge över Haparanda, som är länkat med transporterna på nya Sidenvägen via järnvägsstaden Kouvola i sydöstra Finland. När tunnelprojektet höjer taket för infrastrukturinvesteringar i Norden blir det möjligt att äntligen lappa igen de stora hålen det svenska järnvägssystemet i ScanMedkorridoren ända från Norrbotniabanan till behovet av nya tunnlar i Öresund. På sikt när Ålandsförbindelsen är byggd, så kommer den Nordiska Triangeln att länka ihop Helsingfors med Stockholm, Oslo och Köpenhamn i ett östvästligt samarbete som sträcker sig ända till Kina.

Hur hela Norden kan bli en stark tyngdpunkt för de Eurasiska förbindelserna

Finska projektbolaget Finest Bay Area skriver i sitt pressmeddelande om uppgörelsen att Helsingfors -Tallinn med tunnelprojektet har möjlighet att bli en storstadsregion som kan bli en tyngdpunkt för förbindelserna mellan Asien och Europa. Övriga Norden kan nu haka på och bygga ut samarbetet med Kina och framför allt med Sidenvägsinitiativet. Det gäller att först bygga järnvägsförbindelserna via Haparanda/Torneå och sedan hela den nordiska triangeln för att göra hela norden till en stark tyngdpunkt för de Eurasiska förbindelserna.

Fredagen den 8 mars meddelade Finest Bay Area att de hade gjort uppgörelsen med det kinesiska bolaget Touchstone Capital Partners Ltd om att tillskjuta 15 miljarder euro (160 miljarder kr) till tunnelprojektet. Den totala kostnaden beräknas till 15–20 miljarder euro.

Samtidigt beslutade landskapsstyrelsen om en annan tunneldragning via Helsingfors centralstation i enlighet med en tidigare tunnelplanen. Det gör att dragningen på finska sidan behöver lösas innan projektet kan komma igång, men nu med intresset från Kina finns det en direkt anledning att göra det.

Ulf Sandmark

Ordförande

Belt & Road Inititaive Executive Group in Sweden - BRIX

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight