Vi behöver en ny syn på kompetens

Det vinner alla på

Arbetsgivare och företag i bransch efter bransch vittnar om stora svårigheter att rekrytera personal och osäkra logistikkedjor till följd av en osäker omvärld. Samtidigt finns en enorm resurs outnyttjad på vår hemmaplan. I dag är nämligen en kvarts miljon personer med funktionsnedsättning utestängda från arbetsmarknaden. Med en ny syn på vem som har kompetens är jag övertygad om att det här gapet går att sluta.

Att det saknas yrkeskunnande och kompetens hos personer med en funktionsnedsättning vet vi att det inte stämmer. Bara på Samhall arbetar 24 000 medarbetare med funktionsnedsättningar i riktiga jobb. De bidrar med viktiga arbetsinsatser inom allt från montering, paketering och kundservice till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen. De visar varje dag att fler kan vara med och bidra på arbetsmarknaden om rätt förutsättningar ges.

Ett gap som innebär stora kostnader

Arbetsgivares rekryteringsbehov och bristen på jobb för människor med funktionsnedsättning är ett gap som innebär stora kostnader. För den enskilde som inte är en del av en jobbgemenskap, som inte tjänar pengar och inte betalar skatt. För arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens, och för samhället som lämnas med stora kostnader för försörjningsstöd och psykisk ohälsa. Samhall är en del av lösningen – men givet hur många personer med funktionsnedsättning som i dag stängs ute från arbetsmarknaden, behöver fler öppna upp och modernisera sin syn på vem som har kompetens. 

Se de faktiska kompetenserna

Det handlar inte om välgörenhet eller att sänka kraven i rekryteringsprocesserna, utan om att se till varje individ och vad den personen kan göra. Att en person har nedsatt rörelseförmåga, autism eller ADHD kan såklart innebära att arbetsförmågan påverkas i relation till vissa yrken. Men långt ifrån alla jobb. Det handlar om att se människor för deras faktiska kompetenser i stället för deras begränsningar.

Investeringar som betalar sig själv många gånger om

En ny undersökning från Novus visar att i princip alla landets arbetsgivare säger sig vara positiva till att anställa personer med funktionsnedsättningar om de har rätt kompetens för arbetsuppgiften. Det är bra och viktigt. Men den goda ansatsen återspeglas tyvärr inte i hur de agerar. Här har i synnerhet offentlig sektor en lång resa att vandra. De som borde gå före och visa vägen mot en mer inkluderande och hållbar arbetsmarknad är också de som oftast har de högsta barriärerna till sina arbetsplatser.

Utöver sina egna rekryteringar har offentliga aktörer dessutom en oerhörd makt genom sina upphandlingar. I år väntas offentlig sektor upphandla för närmare 900 miljarder kronor. Det medför stora möjligheter att påverka, kravställa och förändra – en möjlighet som används alldeles för sällan. Genom att ställa krav på upphandlade leverantörer om att till exempel sysselsätta personer som står utanför arbetsmarknaden får offentliga aktörer den tjänst som efterfrågas samtidigt som de bidrar till viktiga samhällsförändringar. I slutändan är detta också investeringar som betalar sig själv många gånger om.

Ett samhälle som håller ihop – där alla har en plats – är mer robust, motståndskraftigt och rymmer fler perspektiv. Det vinner alla på. Sverige behöver en ny syn på vem som har kompetens.

 

Om författaren

Albin Falkmer - Vi behöver en ny syn på kompetens

 

 

 

 

 

Albin Falkmer är direktör för ägarstyrning och samhälle på Samhall. Han har tidigare bl.a. arbetat som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet och ordförande för Workability International, den globala organisationen för verksamheter som erbjuder arbete åt personer med funktionsnedsättning. Han är också ersättande domare i Arbetsdomstolen.

Sara Revell Ford, vd på Samhall, kommer att delta som talare på Supply Chain Summit by Silf den 14/11 på temat: 

Ny syn på kompetens för ökad konkurrenskraft

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Sara Revell Ford    

Sara Revell Ford

Vd, Samhall

Många företag och arbetsgivare har väldigt svårt att rekrytera och i vissa branscher är kompetensbristen akut. Samtidigt ser vi hur hundratusentals personer stängs ute från arbetsmarknaden. Kostnaderna för detta utanförskap är enorma – både för den enskilde och för samhället i stort. Men också för företag som går miste om värdefull kompetens på sin hemmaplan i en tid då omvärldsfaktorer försvagar många företags motståndskraft.

Vd:n för Samhall, Sara Revell Ford, berättar om hur företag kan bryta detta mönster och varför det är avgörande för både arbetsgivare, individer och samhället. Genom konkreta och inspirerande exempel visar hon hur företag kan stärka sin konkurrenskraft genom en ny syn på vem som har kompetens – samtidigt som man stärker och tryggar sina logistikkedjor. Hon ger också exempel på hur upphandlingar kan användas för att driva positiv förändring.

Samhall kan visa vägen – och fler företag kan följa med, uppdatera sin syn på vem som har kompetens, och modernisera sin rekrytering.

Sara Revell Ford är vd på Samhall, som med sina 24 000 yrkeskunniga medarbetare varje dag stärker det svenska näringslivet och den offentliga sektorn. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat som nationell chef för Svenska Röda Korset, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, samt inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring på The Absolut Company och Canon.

.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.