Trendrapporter inom inköp och logistik

Inom inköps- och logistikområdet sker just nu många förändringar som på många sätt förändrar spelreglerna. Krav på ökad effektivitet och ny teknik i kombination med globaliseringen och ökade omvärldskrav gör att det krävs både nya arbetssätt och verktyg.

Silfs trendrapporter

Silf hade under fyra år en verksamhet som är helt inriktat på att hjälpa ansvariga och specialister inom inköp och logistik att hantera dagens och framtidens utmaningar genom ett antal rapporter per år.

Trendrapport

Silfs Trendrapport 2019 för inköpare, logistiker och supply chain Trendrapporten presenterar och beskriver aktuella trender samt analyserar vad de här trenderna innebär för svenska inköps- och logistikansvariga. Rapporten sammanfattar de 10 viktigaste utmaningarna och visar även hur ansvariga bedömer den egna funktionens kompetens inom dessa områden idag. Läs mer om Trendrapport