Swedish National Certification Board - SNCB

Agerar i enlighet med rekommendationer från ELA.

SNCB, Swedish National Certification Board, bildades 2001 och har det fulla ansvaret för The Swedish National Certification System inom Logistik och agerar i enlighet med rekommendationer från ELA, the European Logistics Association, och deras certifieringsorgan ECBL.

Silf har exklusiv rätt genom SNCB att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer enligt den internationella standarden upprättad av ELA. Läs om SNCBs certifieringsprocess.

Kvalitetssäkring i ackrediteringsförfarandet

ELA introducerade ELA Standards, som utgör grunden för att EBCL, European Certification Board for Logistics, kan certifiera de personer som uppfyller denna standard.

ECBL är ett oberoende organ bestående av medlemsländer som frivilligt går med på att dela denna standard för kompetens inom området logistik och följa gemensamma nivåer för kvalitetssäkringsförfaranden.

EBCL är förvaltare av ELA Standards och ansvarar för att uppdatera dessa om och när så behövs.

ECBLs styrelse är den enda myndighet som godkänner tilldelning av examensrättigheter, och inga rättigheter inom ramen för detta program kommer att tillåtas utan sådant godkännande. Styrelsen har inrättat en process för att övervaka funktionen i respektive NCC, National Certification Centre, och ser till att de standarder som används i respektive land är i linje med det europeiska direktivet. På detta sätt kan respektive kandidat vara säker på enhetlighet i standarden.

SNCBs stadgar

SNCB utvecklar och reviderar kontinuerligt stadgarna för att möta ELAs högt ställda kvalitetskrav. Stadgarna, tillsammans med annan information, skickas årligen till ECBL (certifieringsorganet för ELA) för granskning.

SNCBs styrelse

Ordförande:
Åke Andersson

Chief Assessor:
Hans von Euler
070-863 66 37

Sekreterare:
Katarina Giertz
08-752 16 77
info@sncb.se

Ledamöter:
Mats Abrahamsson   
Kenneth Friberg           
Carina Dahllöf           
Anna Dubois

ECBL-representant:
Katarina Giertz

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Om ELA

ELA, the European Logistics Association, är ett förbund med ca 30 nationella organisationer, som täcker nästan alla länder i Central- och Västeuropa.

Målet med ELA är att tillhandahålla ett forum för samarbete för såväl individer som organisationer som arbetar inom logistikområdet, samt att stödja industrin och handeln i Europa.

ELA utformar den europeiska standarden för logistikutbildning som används av ELAs medlemsländer.