Swedish National Certification Board - SNCB

Agerar i enlighet med rekommendationer från ELA.

SNCB, Swedish National Certification Board, bildades 2001 och har det fulla ansvaret för The Swedish National Certification System inom Logistik och agerar i enlighet med rekommendationer från ELA, the European Logistics Association, och deras certifieringsorgan ECBL.

Silf har exklusiv rätt genom SNCB att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer enligt den internationella standarden upprättad av ELA. Läs om SNCBs certifieringsprocess.

Kvalitetssäkring i ackrediteringsförfarandet

ELA introducerade ELA Standards, som utgör grunden för att EBCL, European Certification Board for Logistics, kan certifiera de personer som uppfyller denna standard.

ECBL är ett oberoende organ bestående av medlemsländer som frivilligt går med på att dela denna standard för kompetens inom området logistik och följa gemensamma nivåer för kvalitetssäkringsförfaranden.

EBCL är förvaltare av ELA Standards och ansvarar för att uppdatera dessa om och när så behövs.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Om ELA

ELA, the European Logistics Association, är ett förbund med ca 30 nationella organisationer, som täcker nästan alla länder i Central- och Västeuropa och finns representerade i flertalet länder utanför Europa som Asien med flera.

Målet med ELA är att tillhandahålla ett forum för samarbete för såväl individer som organisationer som arbetar inom logistikområdet, samt att stödja industrin och handeln i Europa.

ELA utformar den europeiska standarden för logistikutbildning som används av ELAs medlemsländer.