Inköpsmognad för offentlig sektor

Hur inköpsmogen är din organisation? Gör en självskattning för att få kunskap om var ni befinner er. Fyll i intresseanmälan nedan så skickar vi länken till verktyget.

Mätning av inköpsmognad

Metoden att mäta mognadsgraden har sedan länge använts för offentlig sektor i bland annat Nederländerna, Skottland, Norge och nu även i Sverige.

Inköpsmognad kan beskrivas som:

  • Mått på hur verksamheten mår ur ett inköpsperspektiv
  • Från att vara operativ och reaktiv till att vara strategisk och proaktiv
  • Från inköp som stödfunktion till att bidra till organisationens framgång på marknaden

Verktyg för mätning

Mätning av inköpsmognadsgraden ska först och främst ses som ett avstamp på resan mot att nå Inköpsexcellens. Mätningen ger en bild över nuläge, börläge och vägen dit - anpassat efter den egna organisationens behov och ambitioner. Läs mer om Mätning av Inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor, pdf.

Inköpsexcellens huset strategiska processer och möjliggörande processer

Inköpsexcellenshuset är en illustration över alla ingående delar där de möjliggörande processerna utgör grunden till de strategiska processerna. På detta sätt blir det tydligt hur olika delar samverkar och tillsammans bidrar till Inköpsexcellens. 

 

Intresseanmälan till självskattning, fyll i formuläret:

 
(Fält markerade med * är obligatoriska)

Nyfiken på dessa?

Bild på häften med 10 tips för bättre kategoristyrning och spendanalys
Tio tips på bättre kategoristyrning och Tio tips på bättre spendanalys.
Hör av dig så skickar vi ett kostnadsfritt ex!

silfonline@silf.se
08-752 16 80

Sebastian Nordgren
"Att mäta och följa upp inköpsverksamheten och dess mognadsgrad anser jag är en framgångsfaktor för att säkerställa ständig utveckling samt att kunna jämföra och lära av andra. Som inköpschef måste jag genom analyser veta vilka strategiska områden jag skall prioritera för att lyckas med utvecklingen av kommunens affärer och säkerställa att vi får maximalt värde för skattepengarna."

Sebastian Nordgren,
Inköpschef Nacka kommun

Kontakt

Andreas Takacs
Telefon: 08-752 16 81
E-post: silfonline@silf.se