PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - oktober 2021

PMI backade till 64,4 i oktober:

- robust tillväxt trots utbudsstörningar

  • PMI-total sjönk marginellt i oktober till 64,4 från 64,7 i september och är femtonde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet (54,7). Svensk industri förefaller ha stått emot en ökad brist på insatsvaror och störningar i de globala leveransflödena väl och uppvisar en högre aktivitetsnivå i oktober jämfört med i eurozonen där PMI har nått den lägsta nivån sedan i vintras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för produktion svarade för det största negativa bidraget till PMI-total följt av lagerinköp och leveranstider medan index för sysselsättning gav det största positiva bidraget till PMI och stärker bilden av ett ökat nyanställningsbehov i industrin.

  • Index för planerad produktion för närmaste halvåret är kvar på höga nivåer (73,7 i oktober), vilket tyder på att industriföretagen har en fortsatt positiv syn om konjunkturen.

  • Kostnadstrycket i industrin har tilltagit ytterligare under hösten. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser nådde en ny rekordnivå i oktober (98,1), vilket talar för fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna och på sikt ett ökat inflationstryck, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - oktober 2021 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 10–27 oktober.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 december 2021.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri oktober 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).