Respondent till PMI - Inköpschefsindex

PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex-panel?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Inköpschefsindex-panelen? 
Det tar under 5 minuter att svara på frågorna. 

Säkerhet

PMI-respondenternas svar går in i ett slutet system, med endast ett fåtal behöriga som har tillgång till detta. Namnen och innehållen skyddas av GDPR samt svaren är mer av allmän karaktär och kan därmed inte spåras till ett speciellt företag. Silf tillsammans med Swedbank arbetar med högsta integritet och säkerhet när det gäller våra respondenter och deras svar. Inga listor eller liknande information går ut, endast rapporterna delges och där går det inte att spåra våra respondenter. 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).

 
Panel för PMI/Inköpschefsindex
 
(Fält markerade med * är obligatoriska)

Månadens PMI

PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI inköpschefsindex PMI steg till 49,0 i november – fallet i industrin bromsar in PMI-total ökade i november till 49,0 från 46,2 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan september 2022. Det är en överraskande stor uppgång och innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet. Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns fulla effekt på svensk industri med risk för bakslag längre fram, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Läs mer om PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

pmi-tjänster graf PMI–tjänster steg till 48,5: svag återhämtning i tjänstesektorn Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände upp i oktober till 48,5 från 46,1 i september och innebär att aktivitetsnivån i tjänstesektorn fortsätter att backa. Hittills har nedgången i PMI-tjänster varit lägre jämfört med tidigare konjunkturnedgångar, vilket tyder på att Sverige har en motståndskraftig tjänstesektor. Men ännu ser vi inte botten, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. Läs mer om PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn