Respondent till PMI - Inköpschefsindex

PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex-panel?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Inköpschefsindex-panelen? 
Det tar under 5 minuter att svara på frågorna. 

Säkerhet

PMI-respondenternas svar går in i ett slutet system, med endast ett fåtal behöriga som har tillgång till detta. Namnen och innehållen skyddas av GDPR samt svaren är mer av allmän karaktär och kan därmed inte spåras till ett speciellt företag. Silf tillsammans med Swedbank arbetar med högsta integritet och säkerhet när det gäller våra respondenter och deras svar. Inga listor eller liknande information går ut, endast rapporterna delges och där går det inte att spåra våra respondenter. 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).

Panel för PMI/Inköpschefsindex
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

(Fält markerade med * är obligatoriska)

Månadens PMI

PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI inköpschefsindex PMI steg till 51,4 i april – ljusare tongångar i industrin PMI-total noterades i april till 51,4 från uppreviderade 50,4 i mars och är andra månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen (över 50-nivån). Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras och noterades i april till den högsta nivån på över två år. Det stärker bilden av en ljusare svensk industrikonjunktur, även om det går fortsatt trögt i flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Läs mer om PMI - inköpschefsindex industrisektorn

PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

pmi-tjänster graf PMI–tjänster sjönk till 48,1 i april: avbrott i återhämtningen. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 48,1 i april från uppreviderade 54,1 i mars och är för första gången sedan november 2023 utanför tillväxtzonen. Det är en överraskande stor nedgång, som kan vara tillfällig, men signalerar att konjunkturåterhämtningen vilar på en bräcklig grund, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. Läs mer om PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn