PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - november 2021

PMI sjönk till 63,3 i november:

- robust industrikonjunktur

  • PMI-total backade i november för andra månaden i rad till 63,3 från 64,2 i oktober. Det är femtonde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet (54,8) och visar på en fortsatt robust svensk industrikonjunktur. Ökad smittspridning i Europa och utbudsstörningar i leverantörsleden har hittills inte hindrat industrin från att växa även om nedåtriskerna inte kan negligeras om nya restriktioner skulle införas, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Nedgången i november var större än i oktober drivet av delindex för sysselsättning följt av leveranstider och orderingång. Delindex för lagerinköp, som är över 50- strecket för tredje månaden i rad, tyder på lageruppbyggnad i industrin sannolikt för att gardera sig mot den ökade bristen på insatsvaror.

  • Produktionsplanerna är expansiva och nådde i november en ny årshögsta nivå, vilket tyder på att industriföretagen har en fortsatt positiv syn om konjunkturen.

  • Kostnadstrycket i industrin är stigande även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser avtog något i november (93,6) efter rekordnivån i oktober. Aldrig tidigare har vi sett så höga indextal under så lång tid, vilket tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - november 2021 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 10–25 november.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 januari 2022.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri november 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).