Transporter, hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara?

Jag läste en artikel om transportupphandlingar och hur kunderna besväras av ”lägsta möjliga pris”-fokuseringen, som om transporter inte var värda något och av ringa betydelse för produkten. Min egen tid i transportbranschen fostrade mig i både affärsmannaskap, helhetstänkande och inte minst att fokusera på värde för kunden så hur svårt kan det vara att göra rätt? 

Förstå värdet av säkra transporter

Det vi alltid kämpat för var att få kunderna att förstå värdet av säkra transporter och effektiva logistikflöden och att det ligger rätt kompetens bakom tänkta upplägg. Det jag försöker belysa är att moderna transportflöden är en viktig del av produkternas förädlingsvärde i ett effektivt logistikupplägg. Och med tanke på att volymerna på vägarna ökar över tid och att kundernas hållbarhetsaspekter driver logistikföretagens konkurrensförmåga framåt, är fortfarande transporter alldeles för billiga vid en totalkostnadsanalys. Detta kan leda till en utslagning av aktörer och därmed högre kostnader pga. att konkurrensen minskar. Och då inte pga. att transportflödena har blivit effektivare. 

Nya logistik- och transportlösningar

Att sätta samman nya logistik- och transportlösningar kräver modern och innovativ kompetens av båda sidor. Kundens krav och önskemål om ett sömlöst flöde och effektiva IT-lösningar skall möta och länkas samman med transportörens resurser för innovativa logistikupplägg, oavsett vilka transportslag eller logistiklösningar som kombineras.

Göra rätt ger även ett respektfull samarbete

Mot denna aktuella bakgrund blir en kreativ dialog mellan kund och tänkbara leverantörer alltmer viktig och avgörande för att kunna säkerställa att man får det bästa och den senaste metoden för sina produkters logistik. Dialog är idag mer naturligt i det privata näringslivet men tyvärr mer ovanligt inom den offentliga sektorn. Detta trots att det är helt förenligt med dagens europeiska LOU-lagstiftning att kunna föra en dialog innan upphandlingen sker. Om vi gör rätt från början så får vi inte bara den bästa lösningen utan även ett respektfullt samarbete. Rätt produkt kommer till rätt plats i rätt tid med rätt volym som varsamt och säkert levererats med rätt kvalitet i alla led och för alla typer av produkter. 

Se till att kunden inte blir förloraren

Men, verkligheten är ofta en annan än den teoretiska förebilden. Och vi läser ofta om mindre bra och direkt felaktiga upphandlingar inte minst i offentlig sektor där pris historiskt har stått i fokus. Om alla rätt ovan byts till ordet fel så stoppas en hel process och det är alltid kunden som i första läget står som förlorare med uteblivna eller skadade varor som kan leda till minskade affärer och ett varumärke som fått sig en törn. Den upphandlare eller inköpare som orsakat situationen sitter ofta omedveten om effekterna av de felaktigt utförda momenten i inköps- eller upphandlingsprocessen. Ett av problemen är att uppföljningen av det utförda och dess konsekvenser inte alltid når den som skött och/eller ansvarat för upphandlingen.

Gör en upphandling med rätt förutsättningar

Så gör rätt från början, beskriv din situation och vilket behov transportlösningen skall täcka. Bjud in till öppen dialog med tilltänkta kvalitetssäkrade transport- och logistikföretag. Be alla gå hem och finna innovativa lösningar som de i enskilda möten beskriver för er. Gör en upphandling med rätt förutsättningar och med ett fåtal nyckeltal som kontinuerligt följs upp med ett kontrollsystem. Gör din totalkostnadsanalys baserat på totalbehovet av bl.a. rätt kvalitet, pris, IT-tjänster, uppföljning och inte minst hållbarhet över tiden.

Med denna breda syn på inköp och upphandling så kan du känna dig trygg att du gjort rätt, att du valt rätt logistikpartner för dina transportlösningar. Du kommer då vara mer säker på att du inte bidragit till osund konkurrens på vägarna då den som transporterar dina produkter gör rätt för sig med hänsyn till bl.a. arbetsmiljön.

 

av Carina 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Logistikrätt & Incoterms

På kursen Logistikrätt & Incoterms lär du dig att förebygga och lösa olika problem som kan uppstå i samband med transporter och logistiklösningar. Vi ger dig verktygen och checklistan som ger dig tryggheten att utforma bra logistikavtal för den nationella och internationella marknaden. Läs mer om Logistikrätt & Incoterms

Transport & Distribution

På kursen Transport & Distribution får du fördjupad förståelse för transporters möjligheter och förutsättningar. Du lär dig öka företagets konkurrenskraft genom förbättrad distribution. Du får värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om hur effektiv transportlogistik och distribution utvecklas. Läs mer om Transport & Distribution