Logistikrätt & Incoterms

På kursen Logistikrätt & Incoterms lär du dig att förebygga och lösa olika problem som kan uppstå i samband med logistikaffärer. Du blir bättre på att utforma bra avtal för den nationella och internationella marknaden.

Vilket ansvar kan du utkräva av dina logistikpartners?

Under kursen Logistikrätt & Incoterms får du både kunskap om de viktigaste juridiska aspekterna och problemen som ofta uppstår i samband med både inrikes och utrikes logistikaktiviteter, som exempelvis parternas ansvar för godset i en logistikkedja och vilka försäkringar som är gällande.

En stor del av kursen ägnas åt vikten av att utforma bra avtal. Genom att vara förutseende i avtalen undviker du olika risker. Ju mer kunskap du har om de avtal som finns på marknaden desto större möjligheter finns för att förebygga vanliga problem och tvistefrågor.

Från Logistikrätt & Incoterms

  • Vad man bör tänka på vid logistikavtal
  • Vad sker i samband med köp - riskövergångar?
  • Internationella lagar, regler och avtal; Incoterms, NSAB, CISG m.fl.
  • Vilka försäkringar finns på området och vad omfattar dessa?
  • Allmänt om skadeståndsrätt. När blir man skadeståndsskyldig?
  • Hur kan man utforma betalningslösningar?
  • Hur är transportörens ansvar utformat?

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande och uppdaterad kunskap om de regelverk som styr ansvaret för godset i samband med logistikaffärer.

Målet är att du efter utbildningen ska ha förmåga att förebygga problem samt även kunna lösa olika problem som kan uppstå i samband med logistikaffärer såväl nationellt som internationellt.

Vem ska gå Logistikrätt & Incoterms?

Alla som arbetar med logistiska upplägg i globala nätverk med andra företag och partners och som behöver aktuell juridisk kunskap inom logistikområdet. Exempelvis logistiker, logistikchefer, transportledare, controllers, ansvariga för inköp eller försäljning, export- och importchefer m.fl.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i denna utbildning, bör du ha gått Silfs Grundutbildning logistik & Supply Chain.

Logistikrätt & Incoterms är en fristående kurs på 3 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Hur man förebygger vanliga problem och tvistefrågor
  • Hur man förebygger problem i samband med transport och lagring
  • Hur man lyckas med avtal när man gör logistikaffärer nationellt eller internationellt

Kommande starter

Datum: 28 maj - 30 maj
Kurslokal: Silf Competence AB
Datum: 19 november - 21 november
Kurslokal:
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler