Material från webinar om force majeure

Den 9 juni höll vår lärare Göran Stöth ett webinar där han tog upp hur och när effekterna av covid-19 påverkas av force majeure.

Material från Görans presentation

Presentationen i pdf - (öppnas i nytt fönster)

Se filmningen av webinariet här
lösenord: Silf123! 

Innehåll på webinar om force majeure den 9 juni

Kan man åberopa force majeure i tid och otid?

Kan du som avtalspart helt eller delvis slippa undan förpliktelser till följd av covid-19? Vilka krav kan du ställa mot en leverantör som inte vill prestera på grund av virusutbrottet?

Säkerställ att du vet vad som gäller:
  • Innebörden av force majeure?
  • Vad är det egentligen som gäller?
  • Hur kan vi applicera det i den pågående corona-pandemin?

Göran Stöth

Göran Stöth

Göran är jurist i botten med inriktning mot transport- och logistikrätt.
Han har arbetat med inköps- och logistikjuridiska frågor sedan slutet på 80-talet. 

Nuförtiden skriver han bland annat logistiklitteratur, undervisar på Linnéuniversitetet och tjänstgör som inköps- och logistiklärare på Silf. Du träffar Göran bland annat på Rätt vid köp, Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt, Logistikrätt & Incoterms och företagsinterna kursen Incoterms® 2020

 

Juridik

Med rätt juridiska kunskaper kan du ingå trygga avtal, göra bättre affärer och undvika kostsamma leverantörstvister. Läs mer om Juridik

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!