Material från webinar om force majeure

Den 9 juni höll vår lärare Göran Stöth ett webinar där han tog upp hur och när effekterna av covid-19 påverkas av force majeure.

Material från Görans presentation

Presentationen i pdf - (öppnas i nytt fönster)

Se filmningen av webinariet här
lösenord: Silf123! 

Innehåll på webinar om force majeure den 9 juni

Kan man åberopa force majeure i tid och otid?

Kan du som avtalspart helt eller delvis slippa undan förpliktelser till följd av covid-19? Vilka krav kan du ställa mot en leverantör som inte vill prestera på grund av virusutbrottet?

Säkerställ att du vet vad som gäller:
  • Innebörden av force majeure?
  • Vad är det egentligen som gäller?
  • Hur kan vi applicera det i den pågående corona-pandemin?

Göran Stöth

Göran Stöth

Göran är jurist i botten med inriktning mot transport- och logistikrätt.
Han har arbetat med inköps- och logistikjuridiska frågor sedan slutet på 80-talet. 

Nuförtiden skriver han bland annat logistiklitteratur, undervisar på Linnéuniversitetet och tjänstgör som inköps- och logistiklärare på Silf. Du träffar Göran bland annat på Rätt vid köp, Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt, Logistikrätt & Incoterms och företagsinterna kursen Incoterms® 2020

 

Juridik

Med rätt juridiska kunskaper kan du ingå trygga avtal, göra bättre affärer och undvika kostsamma leverantörstvister. Läs mer om Juridik

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Kommande kursstarter

02 dec
Förhandlingsteknik Live på distans
07 dec
07 dec
Lean Supply Chain Live på distans
09 dec
18 jan
Inköpsekonomi Live på distans
20 jan
Förhandlingsteknik Live på distans
25 jan