Grundutbildning offentlig upphandling

Genom Grundutbildning offentlig upphandling får du verktyg för och vetskap om hur du genomför bra offentliga upphandlingar. Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för leverantörsbedömningar.

Helhetssyn på inköpsprocessen

Upphandling är mycket mer än LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att göra goda och långsiktigt hållbara affärer och upphandlingar.

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Med vår kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp.

Grundutbildning offentlig upphandling är uppdelad i tre delar. För att optimera ditt lärande integreras praktiska och teoretiska övningar med teoretiska avsnitt. Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. 

Från Grundutbildning offentlig upphandling

  • Offentlig inköpsteknik
  • Affärsmannaskap och upphandlingsfunktionens roll
  • Förhandlingsteknik
  • Upphandlingsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
  • Hur upphandlingen påverkas av den offentliga upphandlingsjuridiken

Paketpris på utbildningen

Grundutbildning offentlig upphandling består av tre delkurser: 
LOU i praktiken (3 dagar)
Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar) 
Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)


Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller boka hela Grundutbildning offentlig upphandling till ett paketpris där alla delkurser ingår.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar.

Målet är att du ska få ett helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen, en bättre upphandlingskompetens och en ökad trygghet i din roll som upphandlare.

Vem ska gå Grundutbildning offentlig upphandling?

Du som på olika sätt arbetar med upphandlingar och fattar inköpsbeslut. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny som upphandlare/inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp eller upphandling.

Grundutbildning offentlig upphandling är en fristående utbildning som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf®, för dig som ska bli certifierad upphandlare. Grundutbildningen går också att genomföra med inriktning LUF för dig inom försörjningssektorn. Vänligen kontakta oss om du är intresserad av att läsa utbildningen med inriktning mot LUF.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Att arbeta proaktivt med upphandlingar, med nyttan för hela verksamheten, från leverantör till beställare och användare, i fokus
  • Hur du styr moderna inköps- och upphandlingsprocesser med framgång
  • Hur du som upphandlare och strategisk inköpare kan utveckla samarbetet med leverantörerna

Upphandlingslicensen

Upphandlingslicensen får du efter du avslutat och fått godkänt kunskapsprov på Grundutbildning offentlig upphandling och Affärssimulering offentlig upphandling . Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Boka utbildningen

Välj ett startdatum på första kursen för att få ett rekommenderat kurspaket. Du kan själv klicka på respektive kurs och byta datum och ort till när du vill läsa kurserna i ditt paket.

Vi rekommenderar att du läser kurserna i turordning.

Pris: 33 700 SEK (exklusive moms)
Medlemspris: 33 150 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler