Certifierad Upphandlare, CUSilf®

För dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar.

CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn och har en målsättning att bli mer affärsdriven i dina upphandlingar.

Programmet följer IFPSM:s internationella riktlinjer och standard med avseende på upphandling och inköp inom offentlig sektor. 

Certifieringen ger dig bland annat:

  • Kunskapen att använda de lagar som påverkar upphandlingen
  • Förmågan att agera i exempelvis förhandling och uppföljning
  • Möjligheten att upphandla med målet att genomföra en god affär
  • Kunskapen att leda och utveckla en upphandling

CUSilf®-programmet i översikt

CUSilf®-programmet i översikt
(Klicka för större bild)Steg 1 - Upphandlingslicensen LOU – Grundutbildning upphandling:
LOU – grund (2 dagar)
LOU – fördjupning (1 dag)
Affärsmannaskap i offentlig upphandling (2 dagar) 
Offentlig förhandlingsteknik (1 dag)
Inköpsekonomi (2 dagar)

alt

Steg 1 - Upphandlingslicensen LUF – Grundutbildning upphandling:
LUF i praktiken (3 dagar) 
Affärsmannaskap i offentlig upphandling (2 dagar) 
Offentlig förhandlingsteknik (1 dag)
Inköpsekonomi (2 dagar)

Steg 2
Ledarskap, kommunikation och förändring (4 dagar)
Rätt vid köp (3 dagar)
Valfri kurs

Steg 3
Framgångsrik affärsförhandling (3 dagar)
Valfri kurs
Valfri kurs

Steg 4
Offentlig entreprenadupphandling (2 dagar)
Valfri kurs

Steg 5
Valfri kurs
Strategisk inköps- och logistikledning (3 dagar)

Steg 6
Projektarbete

Ett komplett program

CUSilf®-programmet är ett komplett certifieringsprogram i offentlig upphandling. 

Den första delen i CUSilf®-programmet är delkurserna som leder till Upphandlingslicensen - Grundutbildning upphandling efter godkänt skriftliga kunskapsprov i respektive delkurs. När du tagit licensen bestämmer du när och hur du vill gå vidare med dina studier.

Som avslutning på certifieringsprogrammet genomför du ett projektarbete. Under projektarbetet får du tillfälle att praktiskt använda alla de teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under fem terminer.

Kvalitetssäkrat

Programmet är utvecklat i enlighet med de internationella krav och kunskapsnivåer som fastställts av IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management). Det betyder bland annat att en examen från CUSilf®-programmet ger dig det internationella utbildningsbeviset Certificate of Competence in Purchasing.

Anpassa programmet till dina behov

Eftersom CUSilf®-programmet till stor del bygger på aktivt deltagande i samband med övningar och erfarenhetsutbyte har vi ett generellt närvarokrav. Har du redan vissa förkunskaper – genom akademiska studier eller praktisk erfarenhet – som motsvarar programmets innehåll kan du efter en individuell bedömning tentera innehållet i aktuella kurser.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Saga Wilson om programmet certifierad upphandlare, CUSilf®

CUSilf internationellt certifierad upphandlare 2017 Saga Wilson, Upphandlare på Upphandling Södertörn och internationellt certifierad upphandlare, CUSilf®, berättar om hur certifieringsprogrammet i upphandling bland annat har gett henne metoder och verktyg för att bli effektivare, säkrare och tryggare i sin yrkesroll. Läs om hur hon fått en bra överblick av hur upphandling inom offentlig sektor fungerar där hon nu arbetar. Läs mer om Saga Wilson om programmet certifierad upphandlare, CUSilf®