Certifierad Upphandlare, CUSilf®

För dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar.

CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn och har en målsättning att bli mer affärsdriven i dina upphandlingar.

Programmet följer IFPSM:s internationella riktlinjer och standard med avseende på upphandling och inköp inom offentlig sektor. Rådet för offentlig upphandling, ROU Silf, är den instans som kvalitetssäkrar CUSilf®.

Certifieringen ger dig bland annat:

  • Kunskapen att använda de lagar som påverkar upphandlingen
  • Förmågan att agera i exempelvis förhandling och uppföljning
  • Möjligheten att upphandla med målet att genomföra en god affär
  • Kunskapen att leda och utveckla en upphandling

CUSilf®-programmet i översikt

CUSilf®-programmet i översikt
(Klicka för större bild)Steg 1 - Upphandlingslicensen – Grundutbildning upphandling:
Delkurs: LOU i praktiken (3 dagar)
Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling (2 dagar) 
Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik (1 dag)
Delkurs: Inköpsekonomi (2 dagar)

Steg 2
Ledarskap, kommunikation och förändring (4 dagar)
Rätt vid köp (3 dagar)
Valfri kurs

Steg 3
Framgångsrik affärsförhandling (3 dagar)
Valfri kurs
Valfri kurs

Steg 4
Offentlig entreprenadupphandling (2 dagar)
Valfri kurs

Steg 5
Valfri kurs
Strategisk inköps- och logistikledning (3 dagar)

Steg 6
Projektarbete

Upphandlingslicens

Den första delen i CUSilf®-programmet är de fyra delkurserna som leder till Upphandlingslicensen - Grundutbildning upphandling efter godkänt skriftliga kunskapsprov i respektive delkurs. När du tagit licensen bestämmer du när och hur du vill gå vidare med dina studier.

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Saga Wilson om programmet certifierad upphandlare, CUSilf®

CUSilf internationellt certifierad upphandlare 2017 Saga Wilson, Upphandlare på Upphandling Södertörn och internationellt certifierad upphandlare, CUSilf®, berättar om hur certifieringsprogrammet i upphandling bland annat har gett henne metoder och verktyg för att bli effektivare, säkrare och tryggare i sin yrkesroll. Läs om hur hon fått en bra överblick av hur upphandling inom offentlig sektor fungerar där hon nu arbetar. Läs mer om Saga Wilson om programmet certifierad upphandlare, CUSilf®