Tentamen

Tentamen

Elektronisk tentamen

I flera av våra utbildningar och kurser ingår en tentamen och görs i form av en så kallad elektronisk tentamen. Tentamen och omtentamen ingår i kursavgiften. Vid omtentamen är Silfs rekommendation att lägga ytterligare tid för instudering innan ny tentamen beställs.  

Det är naturligtvis frivilligt att skriva kunskapsprovet men är obligatoriskt för Silfs licenser samt för dig som fortsätter i programmen till Certifierad Inköpare, CISilf®, Certifierad Upphandlare, CUSilf®, Certifierad Logistiker på Operativ nivå, EJLog samt Certifierad Logistiker på Strategisk nivå, ESLog. 

Silf har som policy att inte ge ut tentamensfrågor och har inte möjlighet att gå igenom enskilda tentamenssvar. Om du önskar få din tentamen kommenterad och/eller genomgången kan vi erbjuda personlig coachning för 1450 SEK/timme (ex moms).

Tentera i efterhand

Du som tidigare gått en kurs hos oss på Silf men som ännu inte har skrivit kunskapsprov, har möjlighet att i efterhand anmäla dig till att skriva tentamen. Skicka din anmälan till tentamen@silf.se.

Anmälan måste innehålla namn och kontaktuppgifter samt vilket kunskapsprov du avser att tentera. Provet är endast tillgängligt i tre veckor efter att du erhållit länken till tentan. Skicka därför inte din anmälan förrän du är redo att skriva. 

Äldre kurstillfällen (>3 år)
Om du önskar tentera ett kurstillfälle som ligger längre tillbaka i tiden än tre år gäller följande: Anmälan sker enligt ovanstående och du tenterar aktuell tentamen (nu gällande version). Om du eventuellt önskar uppdatera ditt kursmaterial inför tentamen kan du köpa kurskompendium till priset av 750 SEK/kurs (exklusive moms). Eventuell kurslitteratur (böcker) köper du själv, kontakta Silf för aktuell litteraturlista

Om du önskar tentera ett kurstillfälle som ligger längre tillbaka i tiden än tre år gäller följande: Anmälan sker enligt ovanstående och du tenterar aktuell tentamen (nu gällande version). Om du eventuellt önskar uppdatera ditt kursmaterial inför tentamen kan du köpa kurskompendium till priset av 750 SEK/kurs (exklusive moms, inklusive frakt). Eventuell kurslitteratur (böcker) köper du själv, kontakta Silf för aktuell litteraturlista på silfonline@silf.se.

Certifieringar

Inköp och Offentlig upphandling

För dig som önskar certifiera dig inom inköp är tentorna obligatoriska på flertalet kurser. Se respektive kurs där det står "kunskapsprov". 

Det är inte ett krav att skriva tentan innan nästa kurstillfälle, men det rekommenderas för att det inte ska bli för många tentor kvar mot slutet. Som avslutning på certifieringsprogrammet genomförs ett projektarbete. 

Programmen, CISilf® och CUSilf®, är utvecklade i enlighet med de internationella krav och kunskapsnivåer som fastställts av IFPSM, International Federation of Purchasing Supply Management.

Den globala inköpsstandarden certifierar ett helt utbildningsprogram.

Logistik

För dig som önskar certifiera dig inom logistik är tentorna obligatoriska på flertalet kurser. Se respektive kurs där det står "kunskapsprov".

Det är inte ett krav att skriva tentan innan nästa kurstillfälle, men det rekommenderas för att det inte ska bli för många tentor kvar mot slutet. Som avslutning på certifieringsprogrammet genomförs ett projektarbete.

Silf har exklusiv rätt att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer; EJLog och ESLog enligt den internationella standarden upprättad av ELA – European Logistics Association.

ELA certifierar individen på operativ och seniornivå.

Projektarbete

Som avslutning på samtliga certifieringsprogram genomförs ett projektarbete. Syftet med projektarbetet är att planera, starta och genomföra ett projektarbete. I detta ingår att analysera resultat, rekommendera åtgärder, alternativt genomföra en förändring samt att framställa en rapport. Projektarbetet syftar också till att ge möjlighet att använda de kunskaper som erhållits vid olika kurser inom certifieringsprogrammet.

När du beslutat att certifiera dig ansöker du om att få ditt ämnesval godkänt via silfonline@silf.se. Ansökan ska vara Silf tillhanda senast 30 april för certifiering innevarande år. Silf utser en examinator för ditt arbete men har inte möjlighet att tillhandahålla projekthandledare under arbetets gång, handledning sker inom den egna organisationen i samråd med din chef/uppdragsgivare.

För att arbetet ska ge maximal utdelning finns vissa krav på hur det ska genomföras och avrapporteras. Läs noggrant igenom Riktlinjer för genomförande (pdf) innan och under tiden som du arbetar med projektarbetet. I riktlinjerna specificeras projektarbetets omfattning, struktur och viktiga hålltider under arbetets gång.

Riktlinjer för genomförande, pdf

Boka in dig på tenta

När du önskar tentera tidigare genomförda kurser kontaktar du oss för bokning.

E-post: tentamen@silf.se
Telefon: 08-752 16 80.