Tentamen, licens och certifiering

Tentamen

Elektronisk tentamen

I flera av våra utbildningar och kurser ingår en tentamen och görs i form av en så kallad elektronisk tentamen. Första tentamen och en eventuell omtentamen ingår i kursavgiften. Vid omtentamen är Silfs rekommendation att lägga ytterligare tid för instudering innan ny tentamen beställs. Eventuellt ytterligare omtentamen, efter andra versionen, medför en extra tentamensavgift på 1 500 SEK per tentamen.

Det är naturligtvis frivilligt att skriva kunskapsprovet men är obligatoriskt för att fortsätta i programmen till Certifierad Inköpare, CISilf®, Certifierad Upphandlare, CUSilf®, Certifierad Logistiker på Operativ nivå, EJLog samt Certifierad Logistiker på Strategisk nivå, ESLog.

Tentera i efterhand

Du som tidigare gått en kurs hos oss på Silf men som ännu inte har skrivit kunskapsprov, har möjlighet att i efterhand anmäla dig till att skriva tentamen. Skicka din anmälan till tentamen@silf.se.

Anmälan måste innehålla namn och kontaktuppgifter samt vilket kunskapsprov du avser att tentera. Provet är endast tillgängligt i tre veckor efter att du erhållit länken till tentan. Skicka därför inte din anmälan förrän du är redo att skriva.

Licenser

Inköpslicensen

Inköpslicensen får du efter godkända kunskapsprov på delkurserna i Grundutbildning inköp. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Logistiklicensen

Logistiklicensen får du efter godkända kunskapsprov på delkurserna i Grundutbildning logistik & Supply Chain samt Lean Supply Chain. Licensen uppfyller ELA:s (European Logistics Associations) internationella standard.

Upphandlingslicensen

Upphandlingslicensen får du efter godkända kunskapsprov på delkurserna i Grundutbildning offentlig upphandling samt Affärssimulering offentlig upphandling. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Certifieringar

Inköp

För dig som önskar certifiera dig inom inköp är tentorna obligatoriska på flertalet kurser. Se respektive kurs där det står "kunskapsprov".

Det är inte ett krav att skriva tentan innan nästa kurstillfälle, men det rekommenderas för att det inte ska bli för många tentor kvar mot slutet. Som avslutning på certifieringsprogrammet genomförs ett projektarbete.

Programmen, CISilf® och CUSilf®, är utvecklade i enlighet med de internationella krav och kunskapsnivåer som fastställts av IFPSM, International Federation of Purchasing Supply Management.

Den globala inköpsstandarden certifierar ett helt utbildningsprogram.

Logistik

För dig som önskar certifiera dig inom logistik är tentorna obligatoriska på flertalet kurser. Se respektive kurs där det står "kunskapsprov".

Det är inte ett krav att skriva tentan innan nästa kurstillfälle, men det rekommenderas för att det inte ska bli för många tentor kvar mot slutet. Som avslutning på certifieringsprogrammet genomförs ett projektarbete.

Silf har exklusiv rätt att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer; EJLog och ESLog enligt den internationella standarden upprättad av ELA – European Logistics Association.

ELA certifierar individen på operativ och seniornivå.

Boka in dig på tenta

När du önskar tentera tidigare genomförda kurser kontaktar du oss för bokning.

E-post: tentamen@silf.se
Telefon: 08-752 16 80.