PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, maj 2021

PMI–tjänster ökar till 71,7 i maj:

– tillväxten tilltar i tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 71,7 i maj från uppreviderade 66,6 i april. Det är den högsta nivån i indexets drygt 15-åriga historia och innebär att den starkare tjänstekonjunkturen får ett allt större fäste och som även tenderar att leda till fler arbetstillfällen när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Samtliga delindex ökade i maj där orderingång och affärsvolym svarade för de största ökningarna och bidrog med sammantaget 4,6 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster. Av fyra delindex nådde två av dem (orderingång och leveranstider) nya rekordnivåer medan indexet för sysselsättningen steg till den högsta nivån sedan slutet av 2018.

  • Ett ökat pristryck i tjänstesektorn blir allt tydligare och indexet för leverantörernas insatsvarupriser steg i maj till en ny rekordnivå (76,7). Samtidigt ökar affärsvolymplanerna.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 70,2 från 67,2 i april, drivet av tjänstesektorn. Det är den högsta indexnivån hittills och visar att återhämtningen i näringslivet har gått betydligt snabbare än vid konjunkturuppgången efter den globala finanskrisen för drygt ett decennium sedan, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite maj 2021

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–27 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen den 5 juli 2021.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster maj 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).