PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, augusti 2023.

PMI–tjänster sjönk till 49,0 i augusti:

– lägre fart men ökat pristryck

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i augusti till 49,0 från 53,4 i juli men sett som ett genomsnitt för de senaste månaderna är det snarare en sidledes utveckling som framträder. Även om PMI-tjänster visar tecken på bottenkänning för de större tjänsteföretagen, är nedåtriskerna fortsatt utmanande. Framför allt effekterna av ett minskat bostadsbyggande och hushållens krympande köpkraft, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt av affärsvolym och leveranstider medan delindex för sysselsättning gav ett positivt bidrag och nådde den högsta nivån på sju månader. Tjänsteföretagens affärsplaner föll i augusti till den lägsta nivån på sex månader (50,5).

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 69,6 i augusti från 62,2 i juli, den högsta nivån på åtta månader. Det innebär att pristrycket i tjänstesektorn tilltog ytterligare i augusti där sommarens kronförsvagning troligen är en bidragande faktor, säger Jörgen Kennemar.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk i augusti till 48,1 jämfört med 51,9 i juli. Det är sjunde månaden i år som indexet är utanför tillväxtzonen och visar på en avtagande aktivitetsnivå i näringslivet.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite augusti 2023

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 11-28 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 oktober 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite augusti 2023 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).

Du har väl anmält dig till

Supply Chain Summit by Silf

Hjärtligt välkommen till årets mötesplats "Supply Chain Summit by Silf" den 9 november, för dig som är beslutsfattare inom inköp, logistik och supply chain.
Boka din plats här