PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, april 2023.

PMI–tjänster steg i april till 50,5:

– uppgång men på bräcklig grund

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) har sedan februari studsat upp med 4,1 indexenheter och noterades till 50,5 i april från uppreviderade 49,9 i mars. Vi ser också en uppgång i USA och Europa men nedåtriskerna för svensk tjänstesektor är fortsatt utmanande i och med hushållens krympande köpkraft och ett minskat bostadsbyggande, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI- tjänster följt av affärsvolym som sammantaget bidrog med 2,3 indexenheter. Leveranstiderna fortsatte att falla och noterade den lägsta indexnivån sedan 2009 och drog ned totalindexet med 1,6 indexenheter..

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser föll till 57,5 från 69,1 i mars. Det är första gången sedan 2020 som indexet är under det historiska genomsnittet (58,1) och visar på ett lägre prisökningstryck i tjänstesektorn vilket borde vara positiva nyheter för Riksbanken, säger Jörgen Kennemar.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades i april till 49,1 jämfört med 48,7 i mars. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men fortfarande utanför tillväxtzonen och som innebär aktivitetsnivån i näringslivet fortsätter att sjunka om än i en avtagande takt.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite april 2023

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–25 april.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen den 5 juni 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite graf 2023 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).