PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, december 2019

PMI–tjänster steg till 48,7 i december:

– återhämtning från låg nivå

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti 2019 som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag aktivitet i tjänstesektorn, men ljuspunkter finns inte minst i företagens affärsplaner som är fortsatt expansiva även om riskerna på nedsidan är stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster i december med 0,4 indexenheter följt av orderingång (0,3 indexenheter) och affärsvolym (0,2 indexenheter) medan leveranstiderna gav ett negativt bidrag (0,1 indexenheter) för femte månaden i rad.

  • Tjänsteföretagens affärsplaner har varit förvånansvärt stabila under fjärde kvartalet trots svagare orderingång och osäker omvärldskonjunktur. Även om indexet backade i december till 61,9 är det fortfarande en majoritet av tjänsteföretagen som planerar att öka affärsvolymen det närmaste halvåret.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 48,3 i december jämfört med 47,3 i november. En återhämtning men fortfarande utanför tillväxtzonen. Utfallet antyder om en fortsatt svag konjunktur i privata näringslivet, vilket sannolikt kommer att avspeglas i BNP-statistiken framöver, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite december 2019

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 februari 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster december 2019 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).