PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, maj 2024.

PMI–tjänster steg till 49,5 i maj:

– trevande återhämtning

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,5 i maj från 48,0 i april och är andra månaden i rad utanför tillväxtzonen. Det är en trög och trevande tjänstekonjunktur där PMI-tjänster ännu inte etablerat sig i tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Uppgången i maj kan ses som en rekyl efter det svaga utfallet i april. Index för affärsvolym svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-tjänster följt av orderingång medan sysselsättningen gav ett negativt bidrag.

  • Prisökningstrycket i tjänstesektorn avtar. Index för rå- och insatsvarupriser föll i maj med 7,0 indexenheter till 54,2 jämfört med april, den lägsta nivån sedan juni 2023. En kombination av en trög tjänstekonjunktur och lägre prisökningsplaner från företagen bidrar sannolikt till det lägre pristrycket, vilket på sikt torde dämpa tjänsteinflationen säger Jörgen Kennemar.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade i maj till 50,8 från 49,1 i april. Konjunkturen i näringslivet har förbättrats sedan förra året. Men det är ingen acceleration i uppgången utan snarare en stabilisering när totalindexet för de senaste tre månaderna varit 50,9 i genomsnitt jämfört med 50,2 närmast föregående period. 

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite maj 2024

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes under 13 – 28 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 juli 2024.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite maj 2024 graf

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).