PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, juli 2017

PMI–tjänster steg till 59,0 i juli:

– uppgången var bred

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,2 till 59,0 i juli. Alla delindex bidrog positivt och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex.

  • Affärsvolymens delindex steg från 58,3 till 60,1 i juli. Detta gav ett positivt bidrag till tjänste-PMI på 0,5 indexenheter. Samtidigt fortsatte affärsplanerna att vara expansiva och indexet registrerades till 67,3 (d.v.s. en uppgång om 1,6 indexenheter från juni). Att inköpscheferna ser ljust på kommande sex månader rimmar väl med en stigande efterfrågan på tjänster.

  • Delindex för orderingång steg från 57,8 till 59,3 i juli. Även index för orderstockarna steg och dess notering var 57,9. Det är det högsta indextalet sedan januari. För sysselsättningen, vars delindex ökade från 55,4 till 56,4 i juli, var bidraget till tjänste-PMI 0,2 indexenheter.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 60,2 i juli från 58,7 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde visade att den kortsiktiga trenden varit avtagande under de senaste två månaderna.

Läs hela PMI-tjänster juli 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdagen den 5 september 2017

För ytterligare information:
Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster juni 2017 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).