PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, augusti 2022.

PMI–tjänster upp i augusti till 59,4:

– fortsatt god fart i tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) återhämtade sig i augusti efter att ha fallit tre månader i rad. Indexet noterades till 59,4 från nedreviderade 58,1 i juli. Det är en överraskande stark siffra och även om trenden pekar nedåt är det fortfarande en robust tjänstekonjunktur som framträder men med ökade nedåtrisker nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för affärsvolym svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI- tjänster följt av sysselsättning medan orderingång och leveranstider drog ned totalindexet. Affärsvolymplanerna är mindre optimistiska och indexet backade i augusti till 66,0, vilket är den lägsta nivån sedan november 2020.

  • Pristrycket i tjänstesektorn är fortsatt högt även om en dämpning har skett under de senaste månaderna. Index för leverantörernas insatsvarupriser föll i augusti för tredje månaden i rad till 76,3 från 83,1 i juli, vilket är den lägsta nivån på över ett år.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg marginellt i augusti till 56,9 från 56,5 i juli. Näringslivet fortsätter att uppvisa tillväxt men har trendmässigt tappat fart under sommarmånaderna jämfört med i våras, säger Jörgen Kennemar. Det är främst i industrin som aktiviteten har dämpats men vi ser även fler tecken på det i tjänstesektorn.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite augusti 2022

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–26 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 oktoberber 2022.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite graf 2022 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).