PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, februari 2019

PMI–tjänster steg till 55,9 i februari:

– ljuspunkter i tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns ljuspunkter, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen i tjänstesektorn är på väg.

  • Samtliga fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, steg i februari med de största positiva bidragen från orderingång och affärsvolym följt av sysselsättning och leveranstider.

  • Index för tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk för tredje månaden i rad men är kvar på expansiva nivåer (65,0 i februari), vilket antyder om en optimistisk konjunktursyn hos tjänsteföretagen påpekar Jörgen Kennemar. En majoritet av tjänsteföretagen fortsätter att uppge stigande insatsvarupriser från leverantörsledet även om indexet sjönk till 60,6 i februari från 62,0 i januari.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i februari till 54,9 från 53,5 i januari. Det innebär att aktiviteten i näringslivet stärktes något efter att ha sjunkit två månader i rad.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite februari 2019

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 april 2019.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster september 2018 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).