PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, januari 2023.

PMI–tjänster sjönk i januari till 51,0:

– tillväxttappet fortsätter

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 51,0 i januari jämfört med 52,9 i december och är tredje månaden i rad som indexet backade. Även fast indexet pekar på fortsatt tillväxt bland de större tjänsteföretagen fortsätter tjänstekonjunkturen att försvagas. Sannolikt har vi ännu inte sett botten och effekterna av en svagare industrikonjunktur samt minskad inhemsk efterfrågan i svensk ekonomi, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för affärsvolym och orderingång uppvisade den svagaste utvecklingen i januari som bägge noterades under 50-strecket medan motsvarande index för sysselsättning är kvar på historiskt höga indexnivåer, vilket pekar på ett fortsatt ökat nyanställningsbehov i tjänstesektorn.

  • Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett i tjänstesektorn även om det är en dämpning jämfört med toppnivåerna i början av 2022, säger Jörgen Kennemar. Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades i januari till 71,1 jämfört med 72,4 i december, vilket är långt högre än det historiska genomsnittet (58,0).

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll i januari till 49,9 från 50,9 i december. Det innebär att aktivitetsnivån i näringslivet fortsätter att sjunka och sprider sig nu alltmer till tjänstesektorn.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite januari 2023

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 9–26 januari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: fredagen den 3 mars 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite graf 2022 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).