PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, augusti 2018

PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti:

– Dämpning men en hög nivå

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades ett tre månaders glidande medelvärde för augusti till en oförändrad nivå om 58,6 jämfört med motsvarande medelvärde för juli.

  • Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk till 54,9 i juli från 61,7 i juni. Det hade störst effekt på PMI-tjänster då det gav ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter. De resterande delindexen bidrog positivt till PMI-tjänster där delindex för affärsvolym steg till 60,9 i juli från 59,5 i juni, vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI tjänster. Bidraget från delindex för orderingång var 0,2 indexenheter. Delindex för sysselsättning steg till 58,2 i juli och det bidrog med 0,1 indexenheter.

  • Delindex för orderingång sjönk till 55,9 i augusti från 60,5 i juli. Även index för orderstockar sjönk till 52,0 från 57,6.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser redovisade en oförändrad nivå om 61,6 i augusti jämfört med juli.

Läs hela PMI-tjänster augusti 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 3 oktober 2018

För ytterligare information:
Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster februari 2018 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).