PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, juni 2021

PMI–tjänster sjönk till 67,4 i juni:

– högtrycket består i tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 67,4 i juni från nedreviderade 71,3 i maj, men är trots det tredje högsta nivån i indexets dryga 15-åriga historia. Det visar att tjänstekonjunkturen befinner sig i en stark expansiv fas och som kan få ytterligare stöd under tredje kvartalet nu när coronarestriktionerna dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Tre av fyra delindex backade i juni där orderingång och sysselsättning svarade för de största minskningarna och drog ned PMI-tjänster med sammantaget 3,4 indexenheter medan leveranstiderna gick mot strömmen. Den breda nedgången i juni är sannolikt en rekyl efter den starka uppgången i april och maj då PMI-tjänster ökade med sammantaget 9,4 indexenheter.

  • Pristrycket i tjänstesektorn fortsätter att stiga och berör allt fler företag. I juni steg indexet för leverantörernas insatsvarupriser till en ny rekordnivå (82,2).

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index minskade i juni till 66,9 från 69,8 i maj efter att ha ökat fem månader i rad. Det är den näst högsta nivån i indexets historia och innebär att svenskt näringsliv fortsätter att expandera i snabb takt även om ökade produktionskostnader och utbudsbrister innebär utmaningar på sikt, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite juni 2021

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–24 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 augusti 2021.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster juni 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).