PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster samt PMI composite, januari 2024.

PMI–tjänster steg till 51,8 i januari:

– ljusning men trög orderingång

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 51,8 i januari från 50,3 i december och är andra månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen. Ökningen innebär en ljusning i tjänstesektorn, men med ett svagt orderläge och en sysselsättning som fortsätter att tappa fart, är det en fortsatt bräcklig grund, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för affärsvolym svarade i januari för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-tjänster följt av leveranstider medan orderingång och sysselsättningen drog ned totalindexet.

  • Pristrycket sjunker i tjänstesektorn, vilket är positiva nyheter för Riksbanken. Index för rå- och insatsvarupriser sjönk till 55,9 i januari från 57,8 i december och är den lägsta nivån på sju månader.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 50,5 i januari från 49,8 i december. Det är fjärde månaden i rad som indexet ökade. Uppgången stärker bilden av att konjunkturavmattningen i näringslivet har bottnat men med risk för att tillväxten dröjer på grund av den svaga omvärldskonjunkturen, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite januari 2024

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes under 10 – 26 januari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 mars 2024.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster composite januari 2024 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).