PMI - inköpschefsindex tjänstesektorn

Månadens PMI - tjänster, december 2021

PMI–tjänster föll i december till 67,3:

– robust tillväxt i tjänstesektorn

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i december till 67,3 från 68,7 i november, vilket är den sjunde högsta nivån i indexets historia. Tjänstekonjunkturen fortsätter att uppvisa en överraskande hög aktivitetsnivå och hittills har smittspridningen av omikron och införandet av nya restriktioner inte satt några stora negativa avtryck i de större tjänsteföretagens verksamheter men nedåtriskerna har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för affärsvolym svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt av leveranstider och orderingång medan delindex för sysselsättning ökade. Index för tjänsteföretagens affärsplaner steg i december till rekordhöga 78,0 och antyder om en fortsatt positiv syn om marknadsutsikterna det närmsta halvåret.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 81,7 i december. Även om det är en lättnad antyder indexet om ett fortsatt högt och utbrett pristryck från leverantörsledet och därmed ett ökat tryck för höjda tjänstepriser inte minst efter de stigande energipriserna, säger Jörgen Kennemar.

  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index backade i december till 65,8 från 67,1 i november och visar på en fortsatt robust tillväxt i näringslivet drivet av tjänstesektorn medan industrin tappar fart.

Läs hela PMI-tjänster samt PMI Composite december 2021

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 6–27 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 3 februari 2022.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Graf, månadens PMI tjänster

PMI- tjänster december 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).