PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - juni 2022

PMI sjönk till 53,7 i juni:

- avtagande tillväxt och lägre pristryck

  • PMI-total backade till 53,7 från nedreviderade 54,9 i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020. Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan leveranstiderna sjönk till den lägsta nivån på arton månader. Index för inköpslager steg till en ny rekordnivå i maj och antyder om fortsatt utbredd lageruppbyggnad.

  • Index för produktionsplanerna har fallit med drygt 10 indexenheter under andra kvartalet men befinner sig alltjämt i tillväxtzonens övre del trots en osäker omvärldskonjunktur. I juni sjönk index för produktionsplanerna till 62,2 från 66,5 i maj.

  • Pristrycket från leverantörsledet har dämpats. I juni sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 74,6 från 82,0 i maj, en nedgång med drygt 20 indexenheter från toppnivån i oktober 2021. Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - juni 2022 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 10–25 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 augusti 2022.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn juni 2022

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).