PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - augusti 2023

PMI sjönk till 45,8 i augusti:

– industrin fortsätter att backa

  • PMI-total noterades i augusti till 45,8 jämfört med uppreviderade 48,0 i juli och är trettonde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen. Det är en trög industrikonjunktur som framträder samtidigt som stödet från omvärlden minskar när globala industrikonjunkturen och världshandeln backar. En utveckling som kan bli en ökad utmaning för svensk industri framöver även om en svag krona kan vara stödjande, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för orderingång föll i augusti till den lägsta nivån sedan i maj och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av lager och produktion. Delindex för leveranstider och sysselsättning gick mot strömmen och gav positiva bidrag till PMI-total.

  • Industriföretagens produktionsplaner är återhållsamma. Indexet sjönk i augusti till 52,4 från 53,4 i juli, vilket är långt under dess historiska genomsnitt (63,7).

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i augusti till 42,1 från 39,0 i juli. Det minskade pristrycket från leverantörsledet består och ökar sannolikheten för lägre producentpriser framöver men med risk för att den svaga kronan på sikt kan driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Jörgen Kennemar.


Läs hela PMI - augusti 2023 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 11 –28 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 oktober 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn juli 2023

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).

Du har väl anmält dig till

Supply Chain Summit by Silf

Hjärtligt välkommen till årets mötesplats "Supply Chain Summit by Silf" den 9 november, för dig som är beslutsfattare inom inköp, logistik och supply chain.
Boka din plats här