PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - februari 2020

PMI ökade till 53,2 i februari:

- återhämtning trots Corona-oro

  • PMI-total steg i februari till 53,2 från uppreviderade 52,0 i januari. Det är den högsta nivån på 15 månader och drogs upp främst av längre leveranstider. Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för leverantörernas leveranstider svarade i februari för det största bidraget till uppgången i PMI-total (1,0 indexenheter) följt av orderingång (0,6 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter). Produktion och lager drog sammantaget ned PMI med 0,6 indexenheter.

  • Industriföretagens produktionsplaner är mer expansiva i februari än i januari och indexet ökade till 60,2, den högsta nivån sedan i somras. Den växande oron för coronavirusets effekter på tillväxten har hittills inte satt avtryck i industrins produktionsplaner men risken för nedrevideringar har påtagligt ökat, säger Jörgen Kennemar.

  • Pristrycket från producentledet är fortsatt dämpat. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades till 45,5 i februari (44,5 i januari), vilket är sjätte månaden i rad som indexet är under 50-strecket.

Läs hela PMI - februari 2020 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 april 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri februari 2020 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).