PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - maj 2019

PMI steg till 53,1 i maj:

- stabilisering i industrikonjunkturen

  • PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för orderingång svarade för det största bidraget till uppgången i PMI följt av inköp av lager och sysselsättning. Att delindexet för leverantörernas leveranstider balanserar kring 50-strecket för fjärde månaden i rad reser dock frågetecken om styrkan i industrikonjunkturen, påpekar Jörgen Kennemar.

  • Företagens produktionsplaner drogs upp i maj, och med ett index på 63,1 är det en fortsatt övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

  • Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i maj till 51,5 från 51,0 i april. Även om indexet har stabiliserats under de senaste månaderna kvarstår bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Jämfört med maj förra året har indexet fallit med drygt 20 indexenheter.

Läs hela PMI - maj 2019 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndag den 1 juli 2019.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri maj 2019 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).