PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - juni 2021

PMI dämpades till 65,8 i juni:

- tillväxten kvar på höga nivåer

  • PMI-total sjönk i juni för andra månaden i rad till 65,8 från nedreviderade 66,0 i maj, vilket är femte högsta nivån i indexets historia. Även om industrin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet kan nedgången i PMI vara tecken på att tillväxttakten i industrin går in i ett lugnare skede framöver när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister blivit en växande utmaning för industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindexen uppvisade en splittrad bild i juni. Produktion svarade för det största fallet och drog ned PMI-total med 0,7 indexenheter följt av orderingång (0,2 indexenheter). Lager och sysselsättning gick mot strömmen och bidrog med sammantaget 0,7 indexenheter till PMI-total.

  • Index för planerad produktion backade för andra månaden i rad till 72,2 i juni från 74,4 i maj. Det är fortsatt höga nivåer och tyder på att industrin har en positiv syn om tillväxtutsikterna även om utbudsbrister kan äventyra utvecklingen.

  • Leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterade en ny rekordnivå i juni. Indexet steg till 91,9 från 88,2 i maj. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och brist på insatsvaror har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - juni 2021 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 7–24 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 augusti 2021.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri juni 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).