PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - maj 2018

PMI steg till 55,8 i maj:

- PMI kvar på en expansiv nivå

  • PMI-total steg till 55,8 i maj från 54,5 i april. Därmed avslutade maj den sjunkande utvecklingen som var under de två senaste månaderna. PMI-total ligger därmed kvar på en expansiv nivå. Delindex för orderingången bidrog mest till ökningen följt av sysselsättningen. Även lager bidrog positivt till PMI-total medan leverantörernas leveranstider gav ett svagt negativt bidrag. Ett tre månaders glidande medelvärde för maj blev 55,4, vilket är 1,4 indexenheter lägre än föregående medelvärde. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

  • Delindex för produktion steg till 54,3 i maj, vilket är 0,7 indexenheter högre än i april. Det gav ett positivt bidrag om 0,2 indexenheter till PMI-total. Delindex för orderingång steg med 3,0 indexenheter och blev 57,0 i maj. Det lämnade ett positivt bidrag om 0,9 indexenheter.

  • Delindex för sysselsättning steg till 57,3 i maj från 53,6 i april, vilket gav ett positivt bidrag om 0,7 indexenheter till PMI-total. Samtidigt sjönk delindex för leverantörernas leveranstider marginellt till 59,3 i maj. Därmed gav det ett litet negativt bidrag om 0,07 till PMI-total.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 72,3 i maj från 68,8 i april.

Läs hela PMI - maj 2018 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.
Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 juli 2018

För ytterligare information:
Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI- april 2018 graf inköpschefsindex

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).