PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - maj 2024

PMI steg till 54,0 i maj:

– tillväxten i industrin tar fart

  • PMI-total noterades i maj till 54,0 från uppreviderade 51,9 i april, vilket är den högsta nivån på över två år och nära indexets historiska genomsnitt (54,3). Majutfallet stärker bilden av en ljusare industrikonjunktur. Orderingången tar de största kliven men nyanställningar dröjer vilket tyder på en ökad produktivitet i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total, men det är alltjämt endast orderingång och produktion som är i tillväxtzonen (över 50-strecket). Orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total följt av produktion, leveranstider och lagerinköp medan sysselsättning gav ett marginellt negativt bidrag.

  • Industriföretagens produktionsplaner uppvisar en stigande trend och i maj ökade indexet till 60,4. Det är första gången på femton månader som indexet är över 60-nivån, där var tredje företag planerar att öka produktionen närmaste halvåret.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i maj till 55,4 från 53,4 i april. Det innebär att pristrycket från leverantörsledet ökar igen där högre globala metallpriser och svag krona sannolikt kan ha bidragit till prisuppgången, säger Jörgen Kennemar.


Läs hela PMI - maj 2024 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 13–28 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 juli 2024.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

 

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn maj 2024

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).