PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - augusti 2020

PMI steg till 53,4 i augusti:

- industrin växlar upp

  • PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i tillväxtzonen och är nu på den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Även om vårens fall i PMI har återhämtats innebär det inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader.

  • Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Delindex för orderingång svarade för den största månatliga ökningen i augusti och bidrog med 1,1 indexenheter till PMI-total följt av sysselsättning och leveranstider med vardera 0,3 indexenheter. Bidraget från produktionen begränsade till 0,1 indexenheter.

  • Tillverkningsindustrins produktionsplaner var mer expansiva i augusti jämfört med i juli och indexet steg till 62,1, den högsta nivån sedan drygt ett år tillbaka. Något som kan tyda på en mer positiv syn om konjunkturen.

  • Prisindexet för rå- och insatsvarupriser signalerar ett fortsatt svagt pristryck från producentledet även om indexet steg i augusti till 48,3 från 44,0 i juli. Det är femtonde månaden i rad som indexet är utanför 50-strecket, vilket är den längsta sammanhängande perioden i indexets historia. Ett lågt resursutnyttjande och en starkare krona tenderar till att dämpa pristrycket i närtid, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - augusti 2020 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen för augusti gjordes mellan 10–27 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 oktober 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri augusti 2020 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).