PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - juli 2017

PMI sjönk till 60,4 i juli

– nedväxling från en hög nivå

  • PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI för industrin har, med undantag för maj, noterats över 60,0 sedan december ifjol.

  • Delindex för orderingången föll med 4,4 indexenheter till 61,5 i juli.  Orderingången svarade mot ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter till PMI. Det enda delindexet som gav ett positivt bidrag var produktionen. Delindex för produktion registrerades till 64,4 i juli vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI.

  • Delindex för sysselsättning sjönk med 3,1 indexenheter till 57,6 i juli. Detta drog ned PMI med 0,6 indexenheter. Samtidigt föll index för företagens produktionsplaner till 68,6 från 73,0 i juni.

  • Index för rå- och insatsvarupriser föll i juli med 2,9 indexenheter till 54,9 vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2016.

 
Läs hela PMI - juli 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.
Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 september 2017

För ytterligare information:
Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI- juli 2017 graf inköpschefsindex

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).