PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - februari 2023

PMI oförändrad på 47,0 i februari:

– bottenkänning i industrin

  • PMI-total var oförändrat i februari på 47,0 och det är sjunde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen. Nedgången i industrin fortsätter men i en avtagande takt. Fler tecken tyder på att industrikonjunkturen håller på att bottna samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för orderingång, produktion och lager bidrog positivt till PMI-total men drogs ned av delindex för leveranstider som nådde den lägsta nivån sedan 2009. Samtidigt backade sysselsättningen under 50-stecket för första gången på två år..

  • Index för produktionsplaner fortsätter att stiga och nådde i februari 61,2, den högsta nivån på nio månader. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger, vilket tyder på en mer positiv syn om tillväxtutsikterna för det närmaste halvåret trots en fortsatt osäker omvärld.

  • Index för rå- och insatsvarupriser föll i februari till 52,7, den lägsta nivån på över två år. Lägre globala råvarupriser och bättre fungerande leveranskedjor har sannolikt bidragit till det dämpade pristrycket från leverantörsledet, vilket på sikt skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - februari 2023 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 7–23 februari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 april 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn februari 2023

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).