PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - juli 2019

PMI kvar på 52,0 i juli: 

- stabilisering men på en låg nivå

  • PMI-total noterades till 52,0 i juli, vilket är en oförändrad nivå jämfört med i juni. Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Att aktivitetsnivån i industrin är dämpad avspeglas inte minst i företagens leveranstider och i orderstockarna som bägge noteras under 50-strecket. Något som reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver säger Jörgen Kennemar.

  • Lager svarade för det största positiva bidraget till PMI-total i juli följt av leverantörernas leveranstider, sysselsättning och orderingång men drogs ned av fallet i delindex för produktion. Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet steg i juli till 61,1 trots en osäker omvärldskonjunktur.

  • Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i juli men hamnade under 50-strecket för andra månaden i rad (48,7). Indexet visar på ett fortsatt lågt pristryck från leverantörsledet sannolikt i spåren av den svagare industrikonjunkturen. Sedan juli förra året har indexet fallit med närmare 25 indexenheter.

Läs hela PMI - juli 2019 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 september 2019.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri juli 2019 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).