PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - mars 2021

PMI ökade till 63,7 i mars:

- tillväxt trots leveransstörningar

  • PMI-totalt steg till 63,7 i mars från 61,8 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (55,4) och bidrog till att årets första kvartal blev den högsta indexnivån sedan 2010. Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå trots stora störningar i de globala handelsflödena och brister på flera insatsvaror men som kan komma surt efteråt, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total (1,4 indexenheter) följt av leverantörernas leveranstider och sysselsättning med vardera 0,3 indexenheter. Delindex för leverantörernas leveranstider steg till en ny rekordnivå i mars (83,2).

  • Index för planerad produktion backade för andra månaden i rad till 70,1 men befinner sig alltjämt på höga nivåer och signalerar om en ökad produktion det närmaste halvåret.

  • Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 84,1 i mars från 82,9 i februari, vilket inte har uppmätts sedan hösten 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela PMI - mars 2021 

PRESSMEDDELANDE 1 APRIL 2021

Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

Containerbristen påverkar de svenska tillverkningsföretagens export- och importleveranser. Nästan sju av tio företag uppger att de har haft störningar i leveranserna under de senaste månaderna och av dessa svarade tre av tio att det varit stora eller mycket stora störningar i leveransflödena. Det visar en undersökning ställd till inköpschefer verksamma i de största tillverkningsföretagen och som ingår i Swedbank och Silf:s inköpschefsindex (PMI).

Klicka här för att läsa hela releasen

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan 10–26 mars.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 maj 2021.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri mars 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).