PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - december 2019

PMI steg till 47,1 i december:

- fortsatt svag aktivitet i industrin

  • PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Samtliga delindex gav ett positivt bidrag till PMI-total i december men befinner sig alltjämt utanför tillväxtzonen, vilket visar på en fortsatt svag aktivitetsnivå i svensk industri påpekar Jörgen Kennemar. Delindex för produktion och orderingång bidrog sammantaget med 0,9 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager bidrog med 0,5 indexenheter.

  • Index för industriföretagens produktionsplaner steg i december för andra månaden i rad till 55,0. Det är en positiv konjunktursignal även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.

  • Det svaga pristrycket i industrin består även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade till 45,9 i december från 41,7 i november. Det var fjärde månaden i rad som indexet var under 50-strecket, dvs. en övervikt av företag uppger sjunkande priser.

Läs hela PMI - december 2019 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 feruari 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri december 2019 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).