PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - mars 2024

PMI steg till 50,0 i mars:

– industrin tillbaka i tillväxtzonen

 • PMI-total noterades i mars till 50,0 från 49,2 i februari, vilket är den högsta nivån
  sedan juli 2022. Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som
  produktionsplanerna blivit mer expansiva. Det stärker bilden av en ljusare svensk
  industrikonjunktur, även om det går fortsatt trögt i flera av Sveriges viktigaste
  exportmarknader med Tyskland i spetsen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för
  analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

 • Index för produktion svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total
  följt av orderingång och sysselsättning medan leveranstider och lagerinköp gav ett
  negativt bidrag.

 • Industriföretagens inköpschefer har blivit mer optimistiska i sina affärsplaner. Index
  för produktionsplaner steg till 59,3 i mars. Det är den högsta nivån sedan februari
  2023 men under indexets historiska genomsnitt (63,5).

 • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i mars till 45,9 från 47,0 i
  februari. Pristrycket i industrin är fortsatt avtagande, vilket torde vara positiva nyheter
  för Riksbanken, säger Jörgen Kennemar.


Läs hela PMI - mars 2024 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 12–25 mars.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 2 maj 2024.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 08 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, 
Anette Lindbom, Silf, tfn 08 – 752 16 70, silfonline@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn feb 2024

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Nu öppnar vi upp för fler PMI- respondenter till både produktions- och tjänste-PMI. Det tar under 5 minuter att svara på frågorna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller kontakta oss på medlem@silf.se så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).