PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - juni 2020

PMI steg till 47,3 i juni:

- rekyl efter vårens svaga utveckling

  • PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats. Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Uppgången i PMI-total drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer. Delindex för leveranstider drog däremot ned PMI-total för andra månaden i rad och indexet har sedan toppen i april fallit med 16,3 indexenheter. Minskade utbudsproblem för svensk tillverkningsindustri i samband med att flera länder har öppnat tidigare stängda gränser förefaller ha minskat leverantörernas leveranstider, säger Jörgen Kennemar.

  • Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mer optimistiska i juni och indexet ökade till 49,9 från 39,5 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 26 indexenheter, vilket är en positiv konjunktursignal.

  • Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt även om indexet steg i juni jämfört med maj till 42,2.

Läs hela PMI - juni 2020 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen för juni gjordes mellan 8–25 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 augusti 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri juni 2020 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).