PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - november 2022

PMI föll till 45,8 i november:

– industrin fortsätter att backa

  • PMI-total försvagades i november till 45,8 från nedreviderade 46,6 i oktober. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen, vilket inte har inträffat sedan pandemiåret 2020. Den försämrade omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri, inte minst i form av minskad orderingång och lägre produktion men också ett minskat pristryck från leverantörsledet vilket på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Delindex för produktion svarade i november för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och leveranstider medan delindex för lager gav ett positivt bidrag på grund av lägre inköpslager.

  • I november sjönk index för produktionsplaner till 53,7, den lägsta nivån på över två år. Det är sjätte månaden i rad som indexet är under dess historiska genomsnitt (63,9), vilket kan begränsa nyanställningsbehovet i industrin mer än vad vi hittills har sett, säger Jörgen Kennemar.

  • Index för rå- och insatsvarupriser föll i november till 58,0 från 67,4 i oktober och visar att pristrycket i industrin fortsätter att avta i snabb takt. Sedan november förra året har indexet fallit med 35 indexenheter.

Läs hela PMI - november 2022 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 11–28 november.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 januari 2023.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI Inköpschefsindex industrisektorn november 2022

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 2 850 SEK).