PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - januari 2020

PMI ökade till 51,5 i januari:

- fler tecken på återhämtning i industrin

  • PMI-total steg i januari till 51,5 från 47,7 i december. Det är första gången sedan augusti 2019 som indexet är tillbaka i tillväxtzonen. Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskonjunktur även om ett enskilt månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Uppgången i januari var bred. Delindex för orderingång och produktion svarade för största ökningen i januari och bidrog sammantaget med 2,6 indexenheter till PMI-total. Delindex för sysselsättning och leveranstider bidrog tillsammans med 0,7 indexenheter, men är kvar under 50-strecket. Något som antyder om en svag återhämtning i industrin.

  • Index för industriföretagens produktionsplaner steg i januari för tredje månaden i rad till 55,2. Det är en positiv konjunktursignal och som rimmar väl med att orderläget har börjat ljusna om än från en låg nivå, säger Jörgen Kennemar.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 44,3 i januari från 45,6 i december och bekräftar bilden av ett svagt pristryck i industrin. Det är femte månaden i rad som indexet är under 50-strecket, vilket inte har uppmätts sedan 2016.

Läs hela PMI - januari 2020 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 mars 2020.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri januari 2020 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).