Lina Danielsson om programmet certifierad inköpare, CISilf®

Lina Danielsson, Sourcing Manager på Smurfit Kappa i Piteå, är internationellt certifierad inköpare, CISilf®. Läs hennes egna ord där hon berättar om sin chef som rekommenderade kurserna och att hon anser att de olika kurserna har hållit en hög klass rakt igenom vad gäller innehåll och upplägg.

Lina Danielsson

Hur kom du först i kontakt med Silf

- När jag började min anställning inom pappers- och massaindustrin på dåvarande Kappa Packaging var det min chef som rekommenderade kurserna och upplyste mig om att det fanns ett certifieringsprogram som han tyckte att jag skulle gå.
Jag gick grundutbildningen under mitt första år på inköpsavdelningen.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Utbildningen har gett mig en god och bred praktisk grund att stå på vad gäller inköp- och logistikfrågor. Kurserna har tagit upp teori som jag kunnat relatera till men också ny kunskap och nya insikter som jag kunnat ta med mig tillbaka till företaget för att utveckla verksamheten. Jag har läst kurserna utifrån de behov jag ansett mig ha vid olika tillfällen under min karriär och gått både inköps- och logistikkurser. De olika kurserna har hållit en hög klass rakt igenom vad gäller innehåll och upplägg

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Certifieringen i kombination med det erfarenhetsutbyte som uppstår i gruppen, både i och utanför klassrummet, har bidragit till viljan att utvecklas i min roll som inköpschef. Bredden på certifieringsutbildningen har förutom ny kunskap också gett ny inspiration, ökad kreativitet, nya idéer och ett ökat engagemang inom flertalet inköps- och logistikrelaterade områden i min egen verksamhet. Större kunskap har också bidragit till snabbare och smidigare resultat och processutveckling, effektivitet i verksamheten och självklart också lönsamhet. 

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Jag tycker att Silf erbjudit ett brett kursutbud som lämpar sig för både nybörjare och erfarna kursdeltagare. Silf samarbetar med erfarna kursledare som på ett bra sätt uppmuntrat och skapat interaktion mellan kursdeltagarna.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken inköpskurs passar mig?

Vilken inköpskurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken inköpskurs passar mig?

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®