Vilken inköpskurs passar mig?

Inköpslicensen – Grundutbildning inköp

Inköpslicensen – Grundutbildning inköp är en utmärkt utbildning om du efterfrågar en bred utbildning som ger en introduktion till det moderna inköpet. Utbildningen är lämplig för dig som är ny som inköpare eller har arbetat några år och fått ett större ansvar. Du läser inköpsteknik, logistik, juridik, ekonomi och förhandling. Efter utbildningen får du utbildningsbeviset Inköpslicensen.

Category Management

På kursen Category Management lär du dig hur du kan stärka din inköpsfunktion genom att arbeta med kategoristyrning och kategoristrategier. Du lär dig utveckla innovativa och kreativa lösningar för inköp och omsätta kategoristrategier i praktiken.

Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål. Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Köpkortet - Inköp och försörjning

Köpkortet - Inköp och försörjning är en introduktionskurs i inköp som vänder sig till dig som beställer, köper in eller avropar och därför behöver en introduktion i köp och affärsförhandling.

Lean Supply Chain

Vill du veta mer om hur du som inköpare och logistiker kan påverka och utveckla flöden, skall du gå utbildningen Lean Supply Chain. Du får kunskaper om vilka parametrar du kan påverka i din roll, samtidigt som du får en bra insikt i vad Lean-tänkandet innebär och hur det kan påverka er lönsamhet i företaget.

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt kring hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare.

Pris- och kostnadsanalys - PPCA

På kursen Pris- och kostnadsanalys - PPCA lär du dig hur du genomför en pris- och kostnadsnedbrytning på produkter och tjänster. Du kommer efter kursen att kunna tillämpa metodiken i ditt inköps- eller upphandlingsarbete.

Strategisk inköps- och logistikledning

Är du, eller har mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse.

Supplier Relationship Management

Hur du får en bra struktur i dina leverantörsrelationer undersöker vi i vår utbildning i Supplier Relationship Management. Dels hur den befintliga leverantörsrelationen kan utvecklas från reaktiv till proaktiv, dels hur och vad du bör söka efter i valet av leverantör, dels hur relationen hanteras vid utfasning och avslut. Vi behandlar också delar av Hållbart inköp och hur detta kan vävas in i samarbetet med leverantörer.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Inköpslärare

Vi ställde några frågor om Silfs inköpsutbildningar till Christian Werngren, bland annat inköpslärare. Såhär svarade han... Läs mer om Inköpslärare