Sebastian Levinsson om programmet certifierad inköpare, CISilf®

Sebastian Levinsson, Purchaser Non resale på Euromaster och internationellt certifierad inköpare, CISilf® 2017 berättar om hur certifieringsprogrammet i inköp har gett honom en annan förståelse och andra förutsättningar vad gäller hela kedjan (Purchase & Supply Chain). Läs hans egna ord om programmet och om hur hans projektarbete ger frukt då kategoristyrning och centraliserade inköp ligger i framtiden på företaget. Sebastian rekommenderar varmt Silfs utbildningar.

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- Via min chef samt vår personalchef.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Positivt i många aspekter. Jag har idag en helt annan förståelse och helt andra förutsättningar vad gäller hela kedjan (Purchase & Supply Chain) då jag kompletterat mina praktiska kunskaper som jag fått via min arbetsgivare med bl.a teorier, termer, matriser, erfarenheter och verkliga exempel via utbildningen. Allt detta sammanräknat gör att jag är redo att ta nästa steg i karriären och få ett större ansvar.

Hur har du med hjälp av utbildningen förbättrat för företaget och organisationen du arbetar på/i?

- Jag arbetar idag mer strukturerat och tänker mer tvärfunktionellt. Att det är viktigt med samarbete och vi på företaget bör arbeta i team snarare än avdelning för avdelning. Jag tänker även på hur viktig kommunikationen är och att man bör hålla organisationen informerad om aktuella saker som sker. Det känns också som att mitt projektarbete gett frukt då vi kommande år kommer att inrikta oss mer och mer på kategoristyrning och centraliserade inköp från färre andel leverantörer vilket känns kul och spännande.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Jag känner att jag vuxit som person både i arbetslivet men även på ett personligt plan. Utbildningen har gjort att man vågat lämnat sin trygga ”Comfort Zone” och kasta sig ut. Förutom all kunskap man lärt sig plockar jag även med mig viktiga bitar in i privatlivet, exempelvis att man måste försöka förstå människan bakom och varför han/hon beter sig på ett visst sätt. Att förstå vilken typ av människor som fungerar bra att jobba ihop samt hur man bör lägga upp saker och ting beroende vem man har framför sig. Som inköpare bör man vara lite som en kameleont och således anpassa sig efter den situation och de förutsättningar som finns..

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Utbildningen har varit otroligt rolig och intressant samt väldigt heltäckande då den berör väldigt många och viktiga områden. Det har även varit spännande att få träffa så många inköpare, logistiker och offentliga upphandlare runt om i Sverige och således också få insikt i många företag och branscher. Jag tycker att Silf är en väldigt stark organisation och kan varmt rekommendera deras utbildningar till andra.

 

Sebastian Levinsson,
Purchaser Non resale 
Stock Analyse Manager 
Euromaster AB

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken inköpskurs passar mig?

Vilken inköpskurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken inköpskurs passar mig?

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®