DealMaker - förhandlingskurs On demand

DealMaker är Sveriges första webbaserade och interaktiva förhandlingsutbildning. I DealMakers virtuella värld får du möta både den tuffe inköpschefen och den slipade säljaren i verklighetstrogna, spännande övningsmoment.

DealMaker

DealMaker är en rolig, utmanande och realistisk utbildning på webben. Perfekt för dig som inte hinner gå på en traditionell utbildning och breda personalgrupper som arbetar på många olika håll i världen.

DealMaker analyserar ditt agerande och efter genomförd utbildning får du en personlig förhandlingsprofil. Återkopplingen ges i de tre dimensionerna; Process, Relation och Resultat. Denna analys är ett riktmärke för din fortsatta utveckling inom förhandlingsområdet. En skicklig förhandlare kan nå 100% på samtliga tre dimensioner. Du får även konkreta tips om hur du kan förbättra respektive dimension.

Vad är simuleringspedagogik?

Du får agera i realistiska situationer via datorn. Beroende på ditt agerande kommer den andra parten att reagera på olika sätt, precis som i verkligheten. Beroende på Ditt agerande kommer du också att lyckas olika bra. Till skillnad från verkligheten får du feedback från en virtuell coach och möjligheten att göra om tills du lyckas. Det är krävande, roligt och lärroikt, precis som i verkligheten.

Du har tillgång till utbildningen under 12 månader och kan gå tillbaka och repetera vid behov!

Från DealMaker - webbaserad förhandlingskurs

  • Förhandlingskriterier och strategier
  • Förhandlingsprocessen
  • Förberedelser
  • Informationsutbyte
  • Öppning och eftergifter
  • Förhandlingsstilar
  • Att hantera olika personligheter
  • Case och rollspel
  • Avslut

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du ska få grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika delar.

Målet är att du får en större förståelse för din förhandlingsprofil och förhandlingsprocessens samtliga steg så att du kan gå in i en affärsförhandling med större tillförsikt. Du ska också förstå dina framtida utvecklingsbehov för att bli en bättre förhandlare.

Vem ska gå DealMaker - webbaserad förhandlingskurs?

Detta är utbildningen för alla som har någon form av kund- eller leverantörskontakt. Du arbetar kanske som säljare/inköpare eller på något annat sätt förhandlar i ditt arbete. 

Pris

2 995 SEK exklusive moms för en 12 månadsperiod.

Anmäl ditt intresse för DealMaker

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

(Fält markerade med * är obligatoriska)

Dealmaker_onlinekurs_förhandling_370x250_72.jpg

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation DealMaker