Vilken förhandlingskurs passar mig?

Advanced Negotiating and Influencing

Vår avancerade kurs Advanced Negotiating and Influencing passar dig som behöver utveckla tankesätt, kunskap och strategier för att hantera svåra förhandlingssituationer.

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik ger dig grunderna i förhandling. Du får genom praktiska övningar utveckla din kunskap kring förhandling.

Framgångsrik affärsförhandling

Framgångsrik affärsförhandling utvecklar din förhandlingskunskap med en personlig förhandlingsprofil, videofilmning av förhandlingarna och utmanande case.

Offentlig förhandlingsteknik

Arbetar du inom offentlig sektor är Offentlig förhandlingsteknik grundutbildningen i affärsförhandling som lär dig de mest framgångsrika förhandlingsteknikerna i överenstämmelse med upphandlingslagstiftningen.

DealMaker - förhandlingskurs On demand

Förhandlingskurs online - Silf DealMaker är en webbaserad och grundläggande interaktiv förhandlingskurs. I DealMakers virtuella värld får du möta både den tuffe inköpschefen och den slipade säljaren i verklighetstrogna, spännande övningsmoment. Efter genomförd kurs och analys får du en personlig förhandlingsprofil som blir ditt riktmärke för din fortsatta utveckling inom förhandlingsområdet. Läs mer om DealMaker - förhandlingskurs On demand

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015