Vilken juridikkurs passar mig?

Entreprenadjuridik

Genom att välja en utbildning i Entreprenadjuridik kommer du att behärska de olika standardavtalen inom entreprenadrätten. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar.

Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

Köper du varor och tjänster i en internationell affärsmiljö och vill undvika juridiska fallgropar eller besvärliga tvister bör du gå utbildningen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt.

Logistikrätt & Incoterms

I utbildningen Logistikrätt & Incoterms får du grundläggande kunskap om avtal och de regelverk som styr ansvaret och kostnader för gods i samband med logistikaffärer. Du lär dig grunderna i Incoterms och NSAB.

LOU i praktiken

Arbetar du som inköpare inom offentlig sektor eller gör affärer med stat, kommun eller landsting så måste man behärska regelsystemet inom LOU. Detta får du lära dig i utbildningen LOU i praktiken.

Rätt vid köp

Vill du få en bra grund att stå på när det gäller avtalsrätt, räntelagen och den svenska köplagen så är utbildningen Rätt vid köp ett mycket bra val.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015